Kamery live
prognoza pogody

Przygotowano harmonogram działań w zakresie walki ze smogiem na lata 2021-2030

13 grudnia 2020 16:16

Podczas najbliższej komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju radni będą omawiać harmonogram działań w zakresie walki ze smogiem na lata 2021-2030, przygotowany w oparciu o nowy Program Ochrony Powietrza dla woj. małopolskiego i uchwałę antysmogową dla Małopolski. Zaproponowano m.in. instalację pyłomierzy niereferencyjnych w celach ogólnego rozeznania o stanie powietrza i wsparcia głównego, jednopunktowego monitoringu referencyjnego GIOŚ.

Przygotowano harmonogram działań w zakresie walki ze smogiem na lata 2021-2030

Działania podzielono na trzy działy: inwestycyjne, edukacyjne i administracyjne.

Do końca 2022 roku, zgodnie z założeniami uchwały antysmogowej z 2017 roku, ma nastąpić wymiana kotłów pozaklasowych oraz kotłów I i II klasy sprawności, natomiast do końca 2026 roku – kotłów klasy III i IV. Minimum 1 % dochodów (średnio ok. 1 mln złotych) będzie nadal przeznaczany na dotacje do wymiany pieców dla mieszkańców. Nie będzie możliwości finansowania kotłów węglowych (wynika to z nowego programu ochrony powietrza z września br.). W latach 2027-2030, zgodnie z harmonogramem, ma odbywać się wymiana kotłów na podstawie zebranych wcześniej zobowiązań decyzyjnych. 

Działania edukacyjne – to akcje terenowe (happeningi, spotkania, konkursy, szkolenia, wystawy, wizyty w nieruchomościach) i informacyjne (billboardy, telebimy, tablice ogłoszeń, strony internetowe, maile, listy, pisma, apele, ulotki, media lokalne i ogólnopolskie, ogłoszenia parafialne, media społecznościowe itp.). To również deklaracja udzielania pomocy dla mieszkańców w ramach programu rządowego Czyste Powietrze. 

W ramy działań edukacyjnych wpisano też monitoring środowiska z wykorzystaniem stacji  GIOŚ na pl. Słowackiego, ale również wykorzystanie dronów badających jakość powietrza do tworzenia punktowej mapy zanieczyszczeń powietrza. Miasto planuje też instalację na terenie Nowego Targu instalację pyłomierzy niereferencyjnych w celach ogólnego rozeznania o stanie powietrza i wsparcia głównego, jednopunktowego monitoringu referencyjnego GIOŚ. Ponadto, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska będą korzystać z osobistego pyłomierza DustAir podczas działań terenowych na cele wewnętrzne w zakresie rozeznania punktowych zanieczyszczeń powietrza. 

Działania administracyjne obejmują przede wszystkim kontrole – zarówno interwencyjne (na zgłoszenie telefoniczne, mailowe, osobiste, czy przez platformę “Ekointerwencja”), jak i prewencyjne czy weryfikacyjne (dotyczy  m.in. nieruchomości, gdzie już nastąpiła wymiana kotła). Do 2022 roku planuje się przeprowadzanie minimum 200 kontroli rocznie (zgodnie z wytycznymi POP), później liczba ta podwoi się. 10% ogółu kontroli ma kończyć się pobraniem i badaniem próbki paleniskowej, a w przypadku stwierdzenia spalania odpadów – wnioskiem do Sądu rejonowego w Nowym Targu. 

Działania obejmują też aktualizację listy zinwentaryzowanych kotłów (inwentaryzacja zlecona firmie zewnętrznej jest aktualnie na etapie korekty), naklejanie na nieekologicznych kotłach informacji o konieczności ich wymiany wraz z datą 2022 lub 2026 (w zależności od rodzaju kotła), jak również – po 2022 roku – wydawanie decyzji administracyjnych zobowiązujących użytkowników nieruchomości do likwidacji instalacji niespełniającej norm emisyjnych. 

Skoro tak dużo robimy, to dlaczego wciąż jest źle? Temat smogu powrócił na sesję w Nowym Targu

 

 

os 13.12.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również