Kamery live
prognoza pogody

Nowoczesna gospodarka odpadami – dotacje w ramach RPO

5 października 2017 20:09

Aż 43,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Małopolska przeznaczy na nowoczesne punkty selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów, budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci oraz usuwanie rakotwórczego azbestu. Z tego blisko 7 mln przeznaczono dla subregionu podhalańskiego. W ramach konkursu, który właśnie ruszył, można zdobyć dofinansowanie w wysokości 85 proc. kosztów inwestycji. 

Nowoczesna gospodarka odpadami - dotacje w ramach RPO

2 października ruszył nabór wniosków, w którym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia będą mogły uzyskać wsparcie na rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Jest o co się starać, do podziału pomiędzy przyszłych beneficjentów samorząd województwa małopolskiego przeznaczył aż 43,8 mln zł. Choć rozstrzygnięcie konkursu poznamy dopiero w maju przyszłego roku, wnioski o dofinansowanie należy złożyć nie później niż 7 grudnia 2017 r.

W ramach konkursu powstaną nowoczesne punkty zbierania i przetwarzania odpadów ze specjalistycznymi frakcjami selekcji, np. frakcją odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych. W ocenie projektów premiowane będą także te, które zakładają utworzenie punktów napraw oraz punktów przyjmowania rzeczy używanych, które mogłyby zostać wykorzystane przez innych mieszkańców danej gminy. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać również za prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną wśród młodszych i starszych Małopolan. Fundusze unijne pozwolą także na budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci. Znaczną część środków przeznaczono także na usuwanie z terenów Małopolski rakotwórczego azbestu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających niebezpieczne grupy minerałów.

Maksymalnie beneficjanci będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości 85% kosztów projektu, z zastrzeżeniem inwestycji, generujących dochód po ich ukończeniu. Co ważne, nowo powstałe lub zmodernizowane Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie mogą obsługiwać więcej niż 20 tys. mieszkańców oraz kosztować powyżej 2 mln zł. W przypadku pozostałych projektów dofinansowanie mogą otrzymać kompleksowe inwestycje, których wartość będzie mniejsza niż 8 mln zł.

Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wynosi ponad 43,8 mln zł z czego do poszczególnych subregionów trafi:

Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) – 5 608 859,29 zł,

Subregion tarnowski – 9 421 131,53 zł,

Subregion sądecki – 11 217 722,82 zł,

Subregion podhalański – 6 923 439,73 zł,

Małopolska Zachodnia – 10 648 070,16 zł.

Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz dokumenty aplikacyjne odnaleźć można na stronie www.rpo.malopolska.pl

źródło: UM WM

NT24TV 05.10.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również