Kamery live
prognoza pogody

XXVI Sesja Rady Miasta Nowy Targ NA ŻYWO

28 grudnia 2020 09:00
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już dziś o godzinie 13:00 rozpocznie się bezpośrednia transmisja z Sali Obrad Urzędu Miasta, gdzie odbędzie się XXVI Sesja Rady Miasta Nowy Targ. Oglądajcie ją z nami!

Plan sesji:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowy Targ,

b) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2021,

c) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,

d) zmiany Uchwały Nr XXIV/260/2020 Rady Miasta nowy Targ z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Urzędu Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021r.,

e) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań bieżących (2020r.),

f) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań bieżących (2021r.),

g) zmian Uchwały Budżetowej na 2020r. Nr XVI/178/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie miasta,

h) wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2021-2031,

i) budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2021.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.

Piotr Starmach 28.12.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również