Kamery live
prognoza pogody

W powiecie – budżet zgody i inwestycji drogowych

25 stycznia 2019 16:05

POWIAT NOWOTARSKI. Przy jednym tylko głosie sprzeciwu została w nowotarskim powiecie przyjęta uchwała budżetowa na bieżący rok. Kształt budżetu to efekt długich i trudnych dyskusji w łonie komisji merytorycznych. Ale – mimo potrzeb wciąż większych niż możliwości finansowe – udało się osiągnąć konsensus co do inwestycyjnych priorytetów. Będzie to kolejny budżet proinwestycyjny, z minimalnym deficytem i wieloma ambitnymi zadaniami, zwłaszcza w dziedzinie drogownictwa. 21,5 milionowy deficyt pokryje głównie emisja obligacji.

 

W powiecie - budżet zgody i inwestycji drogowych

Budżetowy projekt referowała pani skarbnik Joanna Gronkowska.

Dochody prognozowane są w budżetowej uchwale na prawie 189 milionów zł, natomiast wydatki – na ponad 210 milionów zł. Wydatki inwestycyjne wyniosą prawie 55,5 miliona.  

Planowany deficyt budżetu w kwocie prawie 21,5 miliona zł, ma pokryć przede wszystkim emisja obligacji (prawie 21 milionów zł). Udział tzw. wolnych środków będzie tu 0,5 milionowy.

 Na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami będzie musiał powiat przeznaczyć 5,1 miliona zł. Ale pozytywem jest kwota zadłużenia, która z 55 mln zł w 2011 r. zmalała do 22 mln na koniec 2018 r., przy wydatkach inwestycyjnych wciąż na poziomie 25 procent.  

Proinwestycyjnie, ale oszczędnie

Kredyty były zaciągane jako wkład własny na realizację projektów dofinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej bądź budżetu państwa – podkreślał Klub Radnych WSPÓLNIE DLA POWIATU, opowiadając się za projektem budżetowej uchwały. Budżet na 2019 r. jest kolejnym budżetem  proinwestycyjnym (na inwestycje jest przeznaczone 26,4 procenta budżetu), dającym podstawę dalszego rozwoju powiatu nowotarskiego. Jednocześnie jest budżetem oszczędnym, nastawionym na wykonanie zadań priorytetowych. Wszystkie podległe powiatowi jednostki  oraz ustawowe zadania Powiatu mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na ich płynną realizację.

Koalicyjny Klub zwraca tez uwagę, że dochody bieżące w stosunku do planu w 2018  r. – wzrosły o  12,10 mln czyli o 7,2 procenta, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 8,5 procenta.

W inwestycjach – zadania głównie drogowe

Kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne w 2019 roku to ponad 54 miliony 840 tys. zł.  Prawie 80 procent tej sumy pochłoną planowane inwestycje drogowe. Na budowę nowej siedziby Teatru „Rabcio” pójdzie budowa teatru – 18 procent inwestycyjnej puli, czyli prawie 10 milionów, a na oświatową bazę – 2,5 procenta.

Najważniejsze inwestycyjne zadania na rok 2019 to:

–  rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w Zubrzycy Górnej  – 571 578     zł

– rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka Zdrój – Skawa – Naprawa w Skawie – 1 612 532 zł

– przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska  w Nowym Targu – 6 000 000 zł

– rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w w Skawie – 6 000 000 zł

– rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w  Ochotnicy Górmej oraz Ochotnicy Dolnej – 1 500 000 zł

 – rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka  w Trutem i Lasku – 1 500 000 zł

– rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko w Borze – 2 200 000 zł

 – rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w  Szaflarach i Bańskiej Niżnej – 1 460 000 zł

 – rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w Krośnicy – etap I – 1 000 000 zł

– rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko (budowa chodnika i ścieżki rowerowej) w Szaflarach    – 4 000 000 zł

 – rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w Łapszach Niżnych – 700 000 zł

Nowotarżan ucieszy zwłaszcza przebudowa górnej części ul. Szaflarskiej.

Natomiast planowane oświatowe inwestycje to adaptacja istniejącej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rabce na sale lekcyjne (300 000 zł) oraz dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu do wymogów przeciwpożarowych (886 000 zł).

Nadzieja na pieniądze z zewnątrz

Analizując poprzednie projekty budżetu powiatu, mamy przekonanie, że zarząd po raz kolejny  pozyska środki inwestycyjne w ciągu roku – deklarują koalicyjni radni. Biorąc pod uwagę przeprowadzone ostatnio procedury przetargowe w jednostkach samorządowych, widzimy, że koszt prowadzenia i wykonywania inwestycji wzrasta. Mamy nadzieję, że kwoty kosztorysowe będą zabezpieczały kwoty po przetargach.

Cieszy ich też, że Zarząd nie nadużywał danych mu przez Radę uprawnień do zaciągania pożyczek i kredytów, a wręcz przeciwnie – pozyskiwane w ciągu roku środki pozwalały obniżać planowany deficyt budżetowy. Dlatego teraz poziom zobowiązań jest bezpieczny, a kredyt niekoniecznie musi być zaciągnięty w zaplanowanej  wysokości.

Proponowany budżet na ten rok został uznany za zrównoważony, realny i odzwierciedlający oczekiwania, ponadto zgodny ze strategią powiatu, wpływający na rozwój zarówno sfery gospodarczej, jak i społecznej. Tę ocenę potwierdziła pozytywna opinia RIO. A co pokażą przetargi wykonawcze – to już inna sprawa.

(asz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Szopińska 25.01.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również