Kamery live
prognoza pogody

Radni zdecydowali o utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Kowańcu

25 maja 2021 09:56

Radni większością głosów podjęli uchwałę o utworzeniu w Nowym Targu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jednostka powstanie od 1 września br. na bazie Przedszkola nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II na Kowańcu. Zmiana ma spowodować sprawniejsze i bardziej spójne zarządzanie sąsiadujących ze sobą placówek, a w przyszłości – pomóc utrzymać etaty nauczycieli. Utworzenie Zespołu zostało zarekomendowane po przeprowadzeniu audytu w miejskich jednostkach oświatowych. 

Radni zdecydowali o utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Kowańcu

Podjęcie uchwały poprzedzone było obszernymi dyskusjami podczas posiedzeń dwóch różnych komisji radnych – oświaty i kultury oraz finansów, gospodarki komunalnej i rozwoju. Na wniosek radnych Bożeny Groń i Jana Łapsy w Urzędzie Miasta zorganizowano też spotkanie informacyjne z dyrekcją oraz przedstawicielami pracowników, a także rodzicami uczniów i wychowanków obu placówek. Każda ze stron miała możliwość wzięcia udziału w dyskusji, a burmistrz rozwiał obawy kadry pedagogicznej deklarując, że powołanie Zespołu nie będzie wiązało się z redukcją zatrudnienia w żadnej z placówek.

-Obawy wynikały generalnie z tego, że rodzice dzieci przedszkolnych twierdzą, że będą mieli utrudniony dostęp do dyrektora  – relacjonował przebieg spotkania  Krzysztof Aksamit, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych – Kadra pedagogiczna obawiała się oczywiście o kwestię kontynuacji zatrudnienia, ale ta sprawa została  wyjaśniona bardzo szybko. 

Treść uchwały przedstawiała na Sesji dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych Ewa Bobek. Projekt przewiduje powołanie jednego dyrektora Zespołu i dwóch zastępców – ds. przedszkola i ds. szkoły podstawowej. Będzie to wiązało się z odwołaniem obecnej dyrektor SP3. Wieloletnia dyrektor przedszkola na Kowańcu zdecydowała o odejściu na emeryturę. 

-Będzie jeden gospodarz, który będzie obejmował te dwie jednostki, będzie miał szersze spojrzenie i inną ocenę działalności jednostek. Będzie następowała centralizacja decyzji, spójność zarządzania – wyjaśniała dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty Ewa Bobek. 

Radny Paweł Liszka dociekał, czy miasto przeprowadziło analizę finansową dotyczącą powołania Zespołu.

-Analiza finansowa nie była przeprowadzona, bo żeby można było miarodajnie dokonać wyliczeń tej zmiany, potrzebujemy trochę czasu. To proces długofalowy, ewentualne wyniki, kalkulacje będzie można przedstawić, jak już sytuacja zaistnieje. Pan burmistrz projektuje, że nie będzie żadnych zwolnień, zmian związanych z zatrudnianiem, więc kosztowo nie będzie spadku, możemy tutaj liczyć na spadek kosztów w związku ze spadkiem zatrudnienia kierownictwa o jedną osobę. Nadmienię, że  przeprowadzany był audyt oświatowy, który rekomendował utworzenie tego zespołu – odpowiadała dyrektor Ewa Bobek. 

Radny Krzysztof Sroka pytał o przykłady, gdzie – poza Kościeliskiem i Zębem – takie zespoły  funkcjonują. Pani dyrektor do listy dorzuciła jeszcze jednostkę w Rabce-Zdroju, jednak nie rozwijała tematu, mówiąc, że jest dla niej nowy. 

-Wiem, że tego rodzaju jednostki funkcjonują w całej Polsce, są to dobre jednostki, powodujące właśnie sprawniejszą organizację, czuwanie nad lepszą organizacją, efektywnością działania. Trzeba nadmienić argument, że cały czas mamy niż demograficzny i może to powodować ewentualnie sytuację taką, że pracownicy szkoły mogą z powodu niżu stracić pracę, a Zespół będzie jednostką, która utrzyma te etaty, pozwoli na sprawniejszą organizację kadrą, gdyż to dyrektor zespołu będzie mógł np. oddelegować nauczycieli do przedszkola – argumentowała dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami “za”, 4 “przeciw”, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Zamiast oddzielnych jednostek – jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny na Kowańcu

Rosną wydatki na oświatę

os 25.05.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również