Kamery live
prognoza pogody

Zamiast oddzielnych jednostek – jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny na Kowańcu

Z połączenia Przedszkola nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II ma powstać Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. To sąsiadujące ze sobą placówki znajdujące się na ul. Kowaniec. Uchwała w tej sprawie będzie jutro i pojutrze opiniowana na komisjach, następnie trafi pod głosowanie na Sesji Rady Miasta. Zmiana ma zapewnić sprawniejszą organizację obu jednostek i wejdzie w życie z nowym rokiem szkolnym. 

Zamiast oddzielnych jednostek - jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny na Kowańcu

zdj. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Targu/sp3.nowytarg.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 byłby pierwszą tego typu jednostką w Nowym Targu. Ma powstać na bazie Przedszkola nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, połączenie nie będzie naruszać “odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej”.

Za utworzeniem Zespołu przemawia kilka argumentów: jednoosobowe, sprawniejsze zarządzanie jednostkami znajdującymi się na sąsiadujących działkach; kompleksowa dbałość dyrektora zespołu o stan techniczny budynków, zagospodarowanie otoczenia, remonty, naprawy, a także optymalne wykorzystanie sal lekcyjnych; usprawnienie procesu zarządzania; stworzenie bardziej spójnego i efektywnego modelu kształtowania rozwoju dzieci od wieku przedszkolnego aż do ostatnich klas szkoły podstawowej; lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, którymi dysponują  obie jednostki – zarówno kadry pedagogicznej, jak i administracji i obsługi; efektywniejsze kształtowanie długofalowej polityki kadrowej; lepsza organizacja żywienia w jednostkach;  bardziej efektywna wymiana doświadczeń między nauczycielami obu jednostek oraz lepsza współpraca z rodzicami, których dzieci są najpierw uczniami przedszkola, a potem szkoły podstawowej. 

Utworzenie zespołu nie wymaga opinii Kuratora Oświaty, akt założycielski został natomiast przedstawiony do zaopiniowania przez rady pedagogiczne obu placówek. 

Powołanie Zespołu wiąże się z koniecznością powołania dyrektora, który stanie się jednocześnie dyrektorem szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu. Dyrektor będzie wybrany w drodze konkursu i będzie wykonywał swoje obowiązki przy pomocy dwóch zastępców – ds. przedszkola i ds. szkoły podstawowej. Oznacza to potrzebę odwołania ze stanowiska obecnych dyrektorów jednostek.

 

os 17.05.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
A 18:42 17.05.2021

Podane tu argumenty są totalnym laniem wody, a nie sensownymi argumentami.

Zobacz również