Kamery live
prognoza pogody

Dla ronda przy Color Parku – opór na gruncie

30 maja 2016 18:51
Wyciszenie Włącz dźwięk

NOWY TARG. Dziś doszło do przekazania firmie wykonawczej terenu pod budowę ronda „turbinki” na „zakopiance” i drogi gminnej zapewniającej dojazd do planowanej przez spółkę Nowotarska galerii Color Park przy granicy Nowego Targu z gminą Szaflary. Ten akt rozpoczynający drogową inwestycję poprzedziły jednak perturbacje spowodowane utrudnieniami ze strony właściciela – a raczej byłego właściciela - strategicznej dla tej inwestycji działki.

 

 

 

 

Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, burmistrz podpisał porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, w sprawie przekazania miastu, jako inwestorowi, fragmentu „zakopianki” na czas budowy ronda „turbinki”. Została też zawarta umowa pomiędzy miastem a spółką Nowotarska (teraz z siedzibą w Warszawie). Jej przedmiotem z kolei było finansowanie przez spółkę komunikacyjnej inwestycji w postaci wspomnianego ronda na „zakopiance” i drogi gminnej zapewniającej dojazd do planowanej galerii Color Parku przed Szaflarami. Na mocy tych porozumień miasto stało inwestorem obu tych zadań drogowych.

 

Ich realizację uprawniają dwie decyzje ZRID – jedna wydana przez wojewodę w sprawie ronda na drodze krajowej, druga – wydana przez starostę w sprawie drogi gminnej. Starosta swoją decyzję wydał w kwietniu, a wojewoda – początkiem maja. Obie opatrzone są klauzulą natychmiastowej wykonalności. W ślad za nimi w terminie 60 dni wydane będą decyzje odszkodowawcze.

 

 

Jednak dzisiejsze przekazywanie przez miasto terenu inwestycji firmie wykonawczej natrafiło na opór ze strony właściciela działki strategicznej dla komunikacyjnej inwestycji. Ta kilkunastoarowa nieruchomość leży tuż przy „zakopiance”, pod katem 90 stopni granicząc i z drogą krajową, i z gminną.

 

Przeciwko zajmowaniu jego nieruchomości pod rondo i drogę, właściciel protestował już na etapie uchwalania dla tego obszaru planu miejscowego Nowy Targ 26. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił jednak wtedy jego skargę.

 

W piątek na spornej działce pojawiły się słupki, następnie ogrodzenie z metalowej siatki. Stanął tam też barak. Tym samym właściciel – przez miasto uznawany za byłego właściciela, ponieważ rondo będzie budowane na mocy spec-ustawy – utrudnia rozpoczęcie inwestycji drogowej.

 

Przed dzisiejszą wizją przedstawicieli Urzędu Miasta i spółki Nowotarska w terenie, kierownik budowy, Mariusz Dendys, zmuszony był wezwać policję, ponieważ z działki zostały usunięte zgromadzone tam przez firmę wykonawczą elementy studzienek kanalizacyjnych. Policja spisała protokół.

 

Skutkiem powyższych okoliczności wywiąże się zapewne spór prawny w kwestii praw do działki, a tym samym – losów obu drogowych zadań.  

/as

NT24TV 30.05.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również