Kamery live
prognoza pogody

Druga edycja Festiwalu „Young Jazz Festival: Od Nowego Orleanu do Nowego Targu”

7 maja 2024 13:05

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu wraz z Panem Grzegorzem Watychą Burmistrzem Nowego Targu zaprasza do udziału w Drugiej Edycji Festiwalu „Young Jazz Festival: Od Nowego Orleanu do Nowego Targu”. Celem Festiwalu jest propagowanie muzyki jazzowej jako formy artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży, wspieranie rozwoju artystycznego uzdolnionych młodych ludzi, wyłonienie w drodze konkursu najlepszych muzyków amatorów w dziedzinie jazzu z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.

Druga edycja Festiwalu „Young Jazz Festival: Od Nowego Orleanu do Nowego Targu

Organizatorzy zachęcają dzieci i młodzież do 21 roku życia do zgłaszania swoich nagrań do 22 maja (środa) 2024. Następnie jury Festiwalu wybierze finalistów, którzy wystąpią na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu w dniu 16 czerwca (niedziela) 2024. Szczegóły w regulaminie festiwalu oraz na stronie: www.mck.nowytarg.pl/konkursy

 

REGULAMIN FESTIWALU

Druga Edycja „Young Jazz Festival: Od Nowego Orleanu do Nowego Targu”

ORGANIZATOR: Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu

PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta Nowy Targ

PATRONAT MEDIALNY: nowytarg24.tv, Nowotarska Telewizja Kablowa, podhale24.pl, Tygodnik Podhalański, tp24.tv, Radio Alex, goralinfo.pl, podhaleregion.

2. CELE FESTIWALU:

2.1. Propagowanie muzyki jazzowej jako formy artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.

2.2. Wspieranie rozwoju artystycznego uzdolnionych ludzi.

2.3. Wyłonienie w drodze konkursu najlepszych muzyków amatorów w dziedzinie jazzu.

3. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:

3.1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do uzdolnionej artystycznie i chcącej podnosić swoje umiejętności wykonawcze grupy dzieci i młodzieży.

3.2. Wyłonienie laureatów Festiwalu odbywa się drogą przesłuchań, w dwóch etapach:

– etap pierwszy: przesłuchania dostarczonych przez uczestników nagrań;

– etap drugi: przesłuchania finałowe w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu

3.3. Festiwal dotyczy artystycznego wyrazu muzyki jazzowej

– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły prezentujące różnorodne style i odcienie muzyki jazzowej.

– uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach podczas prezentacji finałowej wykonują 1 utwór zgłoszony wcześniej do Festiwalu drogą emailową.

3.4. Udział w Finale Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.

3.5. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je wyłącznie w formacie mp3.

3.6. Organizator zapewnia skład jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki.

3.7. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)

4. UCZESTNICY:

4.1. Dzieci i młodzież z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w wieku od 6 lat do 21 roku życia,

4.2. Wprowadzamy 3 kategorie uczestników: 6-9 lat; 10-15 lat; oraz 16-21 lat

4.3. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, jak i uczestnicy niezrzeszeni.

4.4. Najważniejszym warunkiem jest, aby uczestnicy byli amatorami, w pozytywnym znaczeniu tego słowa – nie były to osoby „żyjące z muzyki”, pasjonujący się muzyką jazzową i jej pochodnymi.

5. ZGŁOSZENIA:

5.1. Przygotowaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z Klauzulą RODO (załącznik nr 2) należy przesyłać/dostarczyć wypełnione do 22 maja 2024 na adres Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, tel.: 18 266 21 32.

5.2. Oprócz formy pisemnej prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres [email protected]. wraz z załączonym, nagranym utworem muzycznym oraz  ewentualnym podkładem muzycznym w formacie mp3.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo i w pełni wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń oraz zgłoszeń email

6. TERMINY:

6.1. Zgłoszenia listowne i email uczestników do: 22 maja (środa) 2024.

6.2. Jury ogłosi listę finalistów do 3 czerwca (poniedziałek) 2024.

6.3. Finał Festiwalu odbędzie się 16 czerwca (niedziela) 2024 w godz. 14.00-17.00 na Sali widowiskowej MCK Nowy Targ, al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ

6.4. Uczestnicy proszeni są o potwierdzenie udziału w finale do 10 czerwca 2024r. Brak potwierdzenia skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań Finałowych.

6.5. W dniu 16 czerwca (niedziela) 2024  w godz. 9:00 – 13:00 można będzie przeprowadzić próby przed Finałem. Termin należy wcześniej ustalić z Panem Tomaszem Szlagą z MCK Nowy Targ, tel. 18 266 21 32

6.6. Dodatkowo w dniu 16 czerwca (niedziela) 2024 o godz.19.00 odbędzie się Koncert Laureatów Festiwalu.

7. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I RODO:

7.1. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos organizatorowi, tj. Miejskiemu Centrum Kultury w Nowym Targu.

7.2. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych przez  MCK Nowy Targ (załącznik nr 2).

/źródło: MCK Nowy Targ/

Andrzej Lach 07.05.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również