Kamery live
prognoza pogody

W centrum Nowego Targu – nowe strefy ochrony konserwatorskiej

21 lutego 2019 22:46

Potencjalni zainteresowani inwestycjami w centrum Nowego Targu od teraz muszą liczyć się z dodatkowymi obciążeniami. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Nowym Targu, właśnie poszerzył strefę ochrony konserwatorskiej oraz strefę ochrony archeologicznej, sporządzając dla tego terenu – bez uzgodnienia z mieszkańcami i magistratem – kartę ewidencyjną układu urbanistycznego historycznego centrum miasta Nowy Targ oraz nową kartę ewidencyjną zabytku archeologicznego. Nowy Targ stanowi obszar nie zbadany pod względem archeologicznym, który z uwagi na liczne, hipotetyczne kwestie związane z lokacją wsi Stare Cło należy objąć ochroną archeologiczną – argumentuje Paweł Dziuban. 

W centrum Nowego Targu - nowe strefy ochrony konserwatorskiej

-W związku z szeregiem wątpliwości, które powstały po otrzymaniu informacji o sporządzeniu powyższych kart bez jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami czy choćby Urzędem Miasta Burmistrz wystąpił do Kierownika Delegatury w Nowym Targu o wyjaśnienia w tej sprawie– czytamy na stronie Urzędu Miasta Nowy Targ. Poniżej opublikowana jest treść wyjaśnień Pawła Dziubana Kierownika Delegatury w Nowym Targu:

  1. Karta ewidencyjna układu urbanistycznego historycznego centrum Miasta Nowy Targ powstała po przeprowadzeniu licznych kwerend archiwalnych oraz analizy dokumentacji naukowej związanej z badaniami nad historycznym układem lokacyjnym Miasta Nowy Targ oraz w oparciu o liczne opracowania badaczy układów przestrzennych małopolski m.in. Bogusława Krasnowolskiego (zawarte m.in. w tekach komisji urbanistycznych i zeszytach naukowych). Po przeprowadzeniu analizy dostępnych materiałów źródłowych ustalono, iż ochroną konserwatorską powinien zostać objęty układ lokacji miasta zarówno z okresu średniowiecza jak i również z okresu nowożytnego.

  2. Opracowanie karty ewidencyjnej układu urbanistycznego historycznego centrum Miasta Nowy Targ ma na celu ochronę układu urbanistycznego miasta co ma zapewnić zachowanie pierwotnej struktury przestrzennej Nowego Targu wraz z ukazaniem przekształceń przestrzennych i ewolucji urbanistycznej miasta.

  3. Wyznaczenie granic ochrony konserwatorskiej ujętych w karcie ma na celu ochronę struktury przestrzennej miasta i rozplanowania ulic przed niekorzystnymi przekształceniami mogącymi powodować utratę wartości historycznych Nowego Targu.

  4. Odnosząc się do kwestii granic obszaru zawartego w karcie ewidencyjnej należy stwierdzić, iż granice ochrony konserwatorskiej mogą ulegać zmianie i nie są elementem stałym ochrony, który może podlegać modyfikacjom w oparciu o nowo ustalone fakty i zebrane materiały źródłoweNa obecny czas zebrane materiały wskazują jednoznaczne określenie nowych granic stref ochrony konserwatorskiej.

W sprawie wykonania nowej karty zabytku archeologicznego P. Paweł Dziuban wyjaśnia:

“Docelowo chcielibyśmy uciepłownić również rynek” – mówią przedstawiciele MPEC-u

  1. Odnosząc się do kwestii wykonania karty zabytku archeologicznego należy stwierdzić, iż Nowy Targ stanowi obszar nie zbadany pod względem archeologicznym, który z uwagi na liczne, hipotetyczne kwestie związane z lokacją wsi Stare Cło należy objąć ochroną archeologiczną, która zapewni nadzór i kontrolę nad prowadzonymi inwestycjami ziemnymi na terenie miasta. Działanie to ma za zadanie przyczynienie się do dogłębnego zbadania terenu miasta pod względem archeologicznym i w przyszłości wyjaśni kwestie sporne związane z historią miasta i początkami jego lokacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowe strefy ochrony będą musiały zostać uwidocznione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 Centrum. Konieczna również będzie zmiana Gminnej Ewidencji Zabytków.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 Centrum jest dla miasta o tyle istotna, że dotyczy ona planowanej rozbudowy sieci ciepłowniczej w centrum miasta. 

źródło: UM Nowy Targ

/os

Podhalańskie Centrum Sportów Lodowych: “Najpierw uzgodniony plan, później projektowanie”

os 21.02.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również