Kamery live
prognoza pogody

Umowa Parku z uczelnią – wieńczy dłuższą współpracę

25 stycznia 2018 08:31

Po Pienińskim, Gorczański Park Narodowy jest drugim, który z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową połączyła umowa o współpracy. Podpisy pod nią złożyli dziś w siedzibie uczelni ks. prof. rektor Stanisław Gulak i dyrektor GPN, Janusz Tomasiewicz.

Umowa Parku z uczelnią – wieńczy dłuższą współpracę

Współdziałanie Parku z „Podhalanką” zaczęło się już w latach rektorowania prof. Stanisława Hodorowicza, więc umowa rzeczywiście tylko je formalizuje. Umowa podpisana teraz, w zasadzie powinna wyprzedzić tę z PPN-em, gdyż „Podhalanka” leży w obszarze GPN-u. I jest jedyną w Polsce uczelnią zlokalizowaną na terenie parku narodowego. Obszar Parku to więc obszar naturalnej symbiozy obu instytucji.

Jako pola współpracy ks. rektor widzi przede wszystkim: ochronę i odbudowę zabytków kultury pasterskiej, udział w pracach badawczych Parku, które służyłyby też tworzeniu prac licencjackich i magisterskich; wspomaganie ruchu turystycznego przez wolontariat – np. w formie oprowadzania zagranicznych wycieczek przez studentów anglistyki.

– Zapisy umowy są sformalizowane, ale to życie pokaże możliwości służenia cennemu terenowi – podkreślał.

Park zobowiązał się z kolei do tworzenia dla studentów warunków do odbywania praktyk, obozów naukowych, działań wolontariackich. Pracownicy Parku – zgodnie ze swoimi kompetencjami – będą się też włączać w proces kształcenia.

We wspólnych planach są konferencje, seminaria, działania na rzecz ochrony przyrody turystyki itp., także wzajemna promocja.

Dyrektor Janusz Tomasiewicz zaznaczał, że wolontariat pomocny jest zwłaszcza w działalności edukacyjnej.

– Nasza współpraca do tej pory była doraźna – mówił. – Studenci mogli realizować prace magisterskie, wspomagaliśmy ich w tych pracach na ile była taka potrzeba, wymienialiśmy też nasze doświadczenia, materiały wydawnicze. Zawsze też mogliśmy przybyć do uczelni i był to żywy, dobry kontakt. Natomiast teraz liczę bardziej na prowadzenie razem badań naukowych – czy to badań własnych uczelni, czy wpisywania się w nasze tematy badawcze.

– Jesteśmy uczelnią regionalną, które chce się wpisywać we wszystko, co wokół nas dzieje – deklarował ks. rektor prof. Stanisław GulakChcemy służyć wszystkim podmiotom w regionie, zarówno gospodarczym, jak i społecznym, również tak cennym jak park narodowy. Pole do tego, w co możemy się włączyć, jest praktycznie nieograniczone. Otwieramy nowe kierunki, a m.in. w tym roku chcemy wprowadzić bezpieczeństwo narodowe i Park Narodowy postrzegamy jako partnera również w sferze proobronnościowej. Teraz możemy zacieśniać naszą współpracę, pozytywnie służąc regionowi, bo to jest nasza wspólna misja.

Podpisanie umowy uwieńczył wpis dyrektora Tomasiewicza do pamiątkowej Księgi „Podhalanki”.

/asz

 

 

 

 

 

 

os 25.01.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również