Kamery live
prognoza pogody

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w powiecie ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego

30 kwietnia 2024 16:00

Powiat nowotarski w dniu 25 marca 2024 r. podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na realizację opracowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rabce-Zdrój działań skierowanych dla najmłodszych mieszkańców powiatu.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w powiecie ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego

Powiat Nowotarski otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 100 000 zł  na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do specjalistów, którzy objęliby dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach zadania dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego zostaną przeprowadzone działania profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze  w środowisku. Zostanie zapewniony przystępniejszy dostęp do specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju, którzy w ramach około 50 wyjazdów w teren obejmą dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Wspierając środowisko z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju, specjaliści będą  realizowali zadanie z wykorzystaniem zasobów merytorycznych, materialnych oraz zewnętrznych.

Wsparciem zostaną objęte dzieci, młodzież, ich rodzice i nauczyciele  przede wszystkim z rejonu  wiejskiego.

W ramach projektu zaplanowano zadania: 

Psychoedukacyjne – skierowane do Rodziców, w ramach których będą realizowane takie działania jak:

-„Szkoła dla Rodziców” – cykl warsztatów psychoedukacyjnych obejmujących tematykę skutecznego stawiania dzieciom granic, radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów, efektywnego chwalenia, zachęcania dzieci do współpracy, „etykietowania”, wdrażania dzieci do ponoszenia konsekwencji i zachęcania do samodzielności,

-„Rodzicielskie SOS” – cykl spotkań, podczas których są omawiane prawidłowości rozwoju dziecka we wszystkich sferach: motorycznej, poznawczej, społeczno – emocjonalnej, motywacyjnej, spotkania, w ramach których zostaną podjęte między innymi takie tematy jak: „Adaptacja dziecka do przedszkola”; „Dojrzałość dziecka siedmioletniego do podjęcia nauki w szkole”; „Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka jako element profilaktyki zaburzeń emocji i zachowania”, konsultacje indywidualne;

Profilaktyczne – skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń przetwarzania słuchowego, które będzie realizowane poprzez przeprowadzenie przesiewowych badań za pomocą Platformy Badania Zmysłów oraz konsultacji z Rodzicami i  Nauczycielami;

Edukacyjne – skierowane do specjalistów i nauczycieli pracujących na terenie jednostek oświatowych Powiatu Nowotarskiego w celu rozwijania ich kompetencji w zakresie diagnozy zaburzeń rozwojowych, w tym zaburzenia przetwarzania słuchowego, profilaktyki zaburzeń przetwarzania słuchowego, umiejętności prowadzenia rozmów z rodzicami i udzielania im wsparcia oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 

W ramach zadania na terenie Powiatu Nowotarskiego zostaną utworzone dla Rodziców punkty konsultacyjne w terenie w celu zwiększenia dostępności do psychologa, pedagoga, logopedy.

Realizując działania profilaktyczne oraz wspierając wychowawczą i edukacyjną funkcję Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju w ramach projektu będą również realizowane działania rozwiązujące bieżące potrzeby zgłaszane przez środowisko.

/źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu/

Andrzej Lach 30.04.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również