Kamery live
prognoza pogody

Podhale protestuje przeciwko projektowi Zarządu Województwa

23 marca 2019 15:09

MAŁOPOLSKA. W poniedziałek rano delegacja sołtysów z całej gminy Nowy Targ jedzie do Krakowa, by wystąpić na posiedzeniu Sejmiku Województwa Małopolskiego. Gmina również przygotuje pismo, pod którym podpiszą się wszyscy wójtowie dwóch powiatów, a Starostwo będzie koordynować tę rezolucyjną akcję. Będzie to wyraz sprzeciwu wobec projektu nowelizacji uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Podhale protestuje przeciwko projektowi Zarządu Województwa

Projekt ten stworzył Zarząd Województwa po konsultacjach z dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zdaniem samorządowców – zagraża on bardzo wielu planowanym inwestycjom – komunalnym, drogowym, a zwłaszcza turystycznym.

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu został wprowadzony zarządzeniem wojewody nowosądeckiego w 1997 r. i objął ponad 360 tysięcy hektarów na terenie 7 powiatów, także nowotarskiego i tatrzańskiego. Po transformacji ustrojowej podlegał kilku nowelizacjom wprowadzanym już przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Na jego zapisy wpływ miała też  roku nowelizacja prawa wodnego z 2015 roku. W roku ubiegłym Sejmik Województwa zlecił przygotowanie kolejnej korekty uchwały o Połudnowomapolskim Obszarze.

Jak twierdzą podhalańscy samorządowcy, zapisy dotyczące wymaganej odległości wznoszonych obiektów od cieków wodnych udaremnią wiele potrzebnych i już zaplanowanych inwestycji, służących mieszkańcom i mających wpływ na rozwój regionu.

– Czy to normalne, żeby projekt był wprowadzony pod obrady bez pytania kogokolwiek z zainteresowanych samorządów?.. – wyrażał swoją dezaprobatę dla samej metody wójt gminy Nowy Targ, Jan Smarduch, na spotkaniu wójtów i burmistrzów w nowotarskim starostwie.

Pomysł Zarządu Województwa na zmiany w „krajobrazowej” uchwale polega na tym, by wymagana odległość budowli od obu brzegów potoku została zmniejszona z 25 do 10 metrów, natomiast w przypadku rzek – zwiększona aż do 100 metrów. Oznacza to również, że pod ani nad ciekami wodnymi w Małopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu nie będzie można wykonywać żadnych przejść.

– Nie mamy jednej wsi, w której nie kolidowałoby to z planami inwestycyjnymi lub remontowymi oraz z rozwojem turystycznym – żalił się na samorządowym forum wójt Smarduch. – W Łopusznej nie będziemy mogli zbudować dolnej stacji wyciągu. W Dębnie całe boisko znalazło się w tej strefie – niemożliwe będą odbudowa i wykonanie szatni. Tak samo boisko w Ludźmierzu. W Morawczynie nie będzie możliwa budowa szkoły. Mówię tylko o inwestycjach komunalnych lub już planowanych, a nie wiemy przecież o wielu zamiarach mieszkańców. Tu dopiero może się pojawić mnóstwo spornych spraw. Nie dość, że tak wiele terenu znajduje się w otulinie Gorczańskiego Parku; nie dość, że mamy obszary Natura 200, to jeszcze uchwała o Małopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu ma wprowadzić kolejne zakazy i ograniczenia. Trzeba walczyć o to, żeby Sejmik przyjął rozwiązanie korzystne dla samorządów i mieszkańców.

Na to, że projekt zmian w małopolskiej uchwale „krajobrazowej” jest wewnętrznie sprzeczny, gdyż z jednej strony mówi o rozwoju turystyki, a z drugiej – blokuje turystyczne inwestycje – zwracał uwagę sekretarz powiatu, Bartłomiej Garbacz.

W sprawie projektu nowelizacji, który zbulwersował podhalańskie samorządy, gminy mają zająć stanowisko do 30 dni. Stąd potrzeba pośpiechu i skoordynowania akcji. Wójtowie mają przekonanie, że radni wojewódzcy w ogóle nie wiedzą, czym w praktyce może dla Podhala skutkować przyjęcie proponowanej przez Zarząd Województwa korekty. Stąd plan „uświadamiającej” wycieczki do Sejmiku.

Najbardziej zaangażowany w organizowanie sprzeciwu wójt Jan Smarduch proponuje, by – wzorem województwa warmińsko-mazurskiego całkowicie znieść wymaganą odległość od brzegów potoków i innych cieków, które i tak mają naturalną zieloną obudowę, zachowując jedynie 25-metrową odległość inwestycji i dróg od każdego z brzegów rzek. 

(asz)

Anna Szopińska 23.03.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również