Kamery live
prognoza pogody

“Jesteśmy gotowi do czwartej fali” – zapewnia wojewoda Łukasz Kmita

28 września 2021 15:28

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zaprezentował dziś strategię stopniowego zwiększania liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19. Plan ten został również podpisany przez dyrektorów 28 małopolskich placówek medycznych. Fundamentem przygotowań do czwartej fali epidemii COVID-19 jest dalsze elastyczne dostosowywanie bazy łóżek „covidowych” do potrzeb, które “nieuchronnie będą rosły”. Tak jak dotychczas, te działania prowadzone będą w oparciu o ścisłą współpracę z dyrektorami szpitali.

W prezentacji „Strategii przeciwdziałania epidemii COVID-19 w województwie małopolskim” uczestniczył wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka. Podczas spotkania dyrektorzy małopolskich szpitali podpisali plan zabezpieczenia Małopolski w zakresie łóżek dla pacjentów z COVID-19.

Razem jesteśmy silniejsi

– Razem jesteśmy silniejsi. Ta idea pozwoliła nam przejść przez najtrudniejsze chwile trzeciej fali epidemii i będzie nam towarzyszyła podczaj kolejnej. Wspólnie z dyrektorami małopolskich szpitali opracowaliśmy strategię na najbliższy czas. Jesteśmy przygotowani. Będziemy stopniowo dostosowywać liczbę łóżek „covidowych” do potrzeb. Te już wzrosły, co pokazują nam codzienne raporty. Naszym wspólnym celem jest to, aby dalej bezpiecznie prowadzić Małopolskę przez epidemię, która niestety nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Chcę podziękować zarówno Panu Wojewodzie, jak i Panu Marszałkowi za to, że wsłuchali się w nasze głosy. Za nami ciężki czas, gdy musieliśmy tworzyć łóżka dla pacjentów z COVID-19. Było to dla nas duże wyzwanie. Namawiamy do zaszczepienia się, bo to jedyna najważniejsza broń przed koronawirusem. Chcemy, aby procent wyszczepienia był jak najwyższy, bo wtedy jesteśmy bardziej bezpieczni – mówi dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie Anna Czech.

– Pracuję w ochronie zdrowia już ponad 40 lat i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy spotkałem się z sytuacją, w której uzgadniamy: nie przekazujemy polecenia, ale uzgadniamy to, co ma być. Nie możemy zmarnować czasu po trzeciej fali i przed kolejną. Cieszę się, że powstała strategia na IV falę. Nie będziemy tracili już czasu na szukanie miejsca dla pacjentów. To wielka zasługa władz Małopolski, Pana Wojewody i Pana Marszalka podsumowuje dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Jerzy Friediger.

Strategia na trudne czasy

Plan zabezpieczenia województwa małopolskiego w łóżka dla pacjentów z COVID-19 w przypadku wzrostu liczby pacjentów zakażonych opracowany został w ujęciu subregionalnym i dotyczy stopniowego zwiększania liczby łóżek w obliczu IV fali epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W strategii uwzględnione zostały również łóżka dla najmłodszych pacjentów. Plan obejmuje cztery szpitale, w tym trzy zlokalizowane w subregionie krakowskim oraz jeden w subregionie tarnowskim. W sytuacji znaczącego wzrostu liczby zakażeń i hospitalizacji pacjentów pediatrycznych baza łóżek dla dzieci z potwierdzonym COVID-19 zostanie zwiększona łącznie do 67 łóżek, w tym 3 łóżek respiratorowych.

Na podstawie obowiązujących decyzji Wojewody Małopolskiego łóżka dla pacjentów dorosłych z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 zabezpiecza obecnie 35 szpitali. Łączna liczba łóżek dla wskazanych pacjentów wynosi 172.

Aktualnie stan zabezpieczenia łóżek dla dorosłych pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 można uznać za wystarczający na potrzeby województwa małopolskiego z uwagi na obecnie szybką diagnostykę zakażeń, wykorzystanie testów antygenowych oraz rozwiniętą sieć laboratoriów diagnostycznych w zakresie SARS-CoV-2.

Sześć kroków

Główne działania skoncentrowane będą na stopniowym rozwijaniu bazy łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem.

– Przygotowany plan opiera się na uzgodnionej ze szpitalami koncepcji elastycznego zabezpieczenia łóżek „covidowych” na wypadek zwiększonej liczby zakażeń koronawirusem w kolejnych sześciu etapach. Będą one uruchamiane przy ok. 75-80% zajętości łóżek dostępnych dla pacjentów z potwierdzonym COVID-19. Plan w zakresie etapowego zwiększania liczby łóżek w ujęciu subregionalnym będzie stanowił podstawę do wydawania decyzji i poleceń dotyczących zwiększania bazy łóżkowej dla pacjentów w województwie małopolskim – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita.

Etap I obejmował 9 wytypowanych szpitali województwa małopolskiego, w tym szpital tymczasowy w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK) w Krakowie.

Stan zabezpieczenia łóżek dla pacjentów COVID-19 w szpitalach na I etapie wynosił 270 łóżek, w tym:

    • 227 łóżek dla osób z potwierdzonym COVID-19,
    • 43 łóżka OIT.

Na II etapie do zabezpieczania łóżek „covidowych” włączonych zostanie dodatkowo 10 szpitali, w tym Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Aktualnie jesteśmy właśnie w tej fazie – wydawane są decyzje zwiększające liczbę łóżek przewidzianą dla etapu I.

  1. Stan zabezpieczenia łóżek dla pacjentów COVID-19 w szpitalach na II etapie będzie wynosił 604 łóżka, w tym:
    • 539 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19,
    • 65 łóżek OIT.

Każdy kolejny etap będzie mobilizował większość ilość małopolskich szpitali i zabezpieczał odpowiednio większą liczbę łóżek “covidowych”. 

  •  

Tlenoterapia ratująca życie

Choroba COVID-19 w około 80-90% przypadków przebiega łagodnie, jednak część chorych wymaga hospitalizacji, gdyż rozwija się u nich wirusowe zapalenie płuc. Jego efektem jest ostra niewydolność oddychania. Z tego też powodu w terapii COVID-19 to właśnie tlen okazuje się szczególnie skutecznym lekiem.

– Tlen jest lekiem strategicznym, którego ciągłość dostaw nie może zostać zachwiana. W Małopolsce dobowe zużycie tlenu obecnie oscyluje wokół 13 ton ciekłego tlenu. Jak pandemia pokazała, z każdą kolejną falą zużycie tlenu wzrastało do niespotykanych dotychczas rozmiarów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ze względu na wagę tlenoterapii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło kwotę 54 mln zł na budowę/rozbudowę instalacji tlenowych w szpitalach. Z tej kwoty do Małopolski trafiło 4,7 mln zł. Została ona rozdysponowana na 15 małopolskich szpitali. Z drugiej puli dofinansowania (2,27 mln zł), realizowanej bezpośrednio w partnerstwie Ministerstwa Zdrowia ze szpitalami, dofinansowanie na rozbudowę instalacji tlenowych otrzymały kolejne szpitale.

W listopadzie 2020 r., we współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i wojewódzkich koordynatorów ds. zaopatrzenia w tlen, powstał pomysł utworzenia wojewódzkich banków tlenu. Małopolskie banki tlenu zlokalizowane są na terenie Krakowa, Dąbrowy Tarnowskiej i Rabki-Zdroju.

Są one rezerwowym źródłem tlenu medycznego, do wykorzystania w sytuacji zagrożenia, wynikłej z awarii źródła zasilania w tlen medyczny szpitala, problemów logistycznych z dostarczeniem tlenu itp.

Ostatnie dni pokazały wzrost zachorowań na COVID-19. W Małopolsce liczba pacjentów z COVID-19 wczoraj (26 września 2021) wyniosła 139 i z dnia na dzień sukcesywnie rośnie.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

os 28.09.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również