Kamery live
prognoza pogody

Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy: o „Credo” Porozumienia, uwalnianiu branż i perspektywie normalnych wakacji

23 kwietnia 2021 03:26

PODHALE. Tezy programowe przyjęte na sobotniej konwencji Porozumienia Jarosława Gowina przekazywał podczas konferencji prasowej w swoim nowotarskim biurze Andrzej Gut-Mostowy. Spotkanie z dziennikarzami zdominowały jednak sprawy turystyki i plany odmrażania tej branży, co spodziewane jest w połowie maja. Jeśli rozwój epidemii nie zmieni tych planów, wakacje powinny przynieść powrót do normalności.

 

 

Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy: o „Credo” Porozumienia, uwalnianiu branż i perspektywie normalnych wakacji

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz pełnomocnik premiera do spraw promocji polskiej marki zaczął od przyjętego na sobotniej konwencji od „Credo” – zbioru najważniejszych przesłań, z którymi w najbliższych miesiącach partia zamierza wyjść po Polaków. A jest to wizja państwa o mocnych instytucjach publicznych, realizującego swoje zadania głównie przez samorządność, dbałego o bezpieczeństwo obywateli, osadzonego w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Grupy Wyszehradzkiej.

– Uważamy, że samorządy to jest bardzo ważny element naszego sprawnego państwa – mówił Andrzej Gut-Mostowy. – Sprawdziły się przez tych ponad 20 lat, wykazują dużą aktywność i kreatywność w podejmowaniu problemów codziennego życia.

Sprawna przedsiębiorczość w założeniach liderów Porozumienia ma nie tylko dawać pracę i zasilać budżet państwa podatkami, ale też spełniać rolę mecenasa kultury i wspierać różne sfery działalności społecznej.

 – Podczas tej konwencji ja zabierałem głos w kwestiach, na których znam się najbardziej, czyli turystyki i gospodarki, podkreślając, jak ważne jest podniesienie się turystyki do poziomu sprzed pandemii – podkreślał. – Właśnie w czasie pandemii i lockdownu wiele osób uświadomiło sobie, jak ważna jest w naszym życiu, życiu rodzinnym, możliwość wyjścia, wyjechania do regionu turystycznego dla zregenerowania sił psychicznych i fizycznych.

Tak postrzegana turystyka to ważny element życia społecznego, przynoszący też efekty gospodarcze. Z kolei „zielony konserwatyzm” Porozumienia to – nawet w dobie ekspansji gospodarczej – przesłanie dbałości o środowisko, powietrze, wodę, glebę, by zostawić je następnym pokoleniom w stanie przynajmniej nie pogorszonym.

Pytany o kolejne etapy odmrażania gospodarki i turystyki, wiceminister tłumaczył, że decyzje rządu są reagowaniem na rozwój sytuacji epidemicznej:

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że w połowie czy w drugiej połowie maja wszystkie sektory gospodarki, w tym turystyki będą otwierane. Czy w całości, czy stopniowo – teraz jeszcze trudno powiedzieć.  

Pandemia w każdym razie już mocno wpłynęła na wybory Polaków i zmieniła model turystyki.

– Kondycja branży turystycznej jest na pewno bardzo trudna – przyznawał polityk z Podhala. – Ale zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim nastąpiła duża dywersyfikacja tej branży – i terytorialna, i sektorowa. Część podmiotów – w takich regionach jak Mazury czy Podlasie – odnotowała podobną ilość noclegów i obroty jak w latach ubiegłych. Turystyka wyraźnie zmieniła swój charakter – jest teraz bliżej przyrody, turysta stara się unikać miejsc zatłoczonych. Nazywam to roboczo „turystką dystansu”. Tam obiekty noclegowe przetrwały w nie najgorszej kondycji. Natomiast obiekty hotelowe w dużych miastach, jak Kraków, przeżywają bardzo trudny sezon. I co najgorsze – chyba najbliższe miesiące prawdopodobnie nie zmienią tego trendu – jeżeli nie wrócą turyści zagraniczni. 

Zaradzić temu miałaby mocna kampania promocyjna krajowej oferty turystycznej za granicą dokonywana we współpracy z Polska Izbą Turystyki, zachęcająca też rodaków do większego patriotyzmu przy wyborze miejsca wypoczynku. A patriotyzmowi powinno również sprzyjać ryzyko podróży w dalekie kraje.

– Turystyka w różnych segmentach i w różnych położeniach geograficznych jest na różnych etapach tego dramatu – diagnozował sytuację. – Bo to niewątpliwie jest dramat. Ale chcę podkreślić, że po trzykroć najlepszą formą pomocy będzie to, że turystyka wróci do normalności i będzie można pracować. Tylko tego branża oczekuje. Nie oczekuje następnych tarcz, następnych form pomocy – tylko żeby można było pracować.

Na poprawę koniunktury legalnie działających turystycznych podmiotów powinien też wpłynąć bon turystyczny – wprowadzony w lipcu ubiegłego roku i ważny do czerwca 2022.

– Wprowadziliśmy w styczniu do ustawy kilka poprawek – ten bon może być teraz realizowany niezależnie od usługi noclegowej, czyli na tzw. imprezy jednodniowe – przypominał wiceminister. – Bon to projekt nowatorski na skalę europejską – nie ma drugiego, który by za kwotę 4 miliardów zł, czyli miliarda euro, stymulował turystykę w poszczególnych krajach.

Poziom wykorzystania bonów na dziś to 25 procent, ale przez kilka miesięcy w ogóle nie było możliwości posługiwania się nimi. W przypadku Podhala jednak podmioty turystyczne najbardziej dotknął stracony sezon narciarski, który zwykle przynosił im 80 – 90 procent rocznego dochodu. Przygotowany właśnie w departamencie turystki program wsparcia gmin górskich dał natomiast samorządom możliwość zwolnienia kwaterodawców czy stacji narciarskich z podatku od nieruchomości na kwartał.

– Żadnych nowych instrumentów wsparcia branży turystycznej na terenach górskich na tę chwilę nie przewidujemy, gdyż z perspektywy ministerialnej musimy też utrzymywać pewną sprawiedliwość i proporcje wsparcia wszystkich sektorów, ale też wszystkich regionów Polski – uprzedzał.

Jeśli chodzi o sposób uwalniania turystyki, wiceminister wskazywał – jako warte naśladowania w innych krajach europejskich – przykłady rozwiązań już wypracowanych przez kraje typowo turystyczne: Grecję czy Chorwację, czyli testowanie przed przyjazdem i kody wprowadzane na lotnisku, pozwalające lokalizować przybysza.

(asz)

fot. asz/rm

Anna Szopińska 23.04.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również