Kamery live
prognoza pogody

Nowy Targ w pierwszej dwudziestce najlepszych gmin Małopolski

20 grudnia 2016 22:43

Na spotkaniu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w dniu 12 grudnia br. Burmistrz Miasta Nowego Targu Grzegorz Watycha odebrał z rąk organizatorów dyplom dla Miasta Nowy Targ za zajęcie 16. miejsca w Rankingu Gmin Małopolski 2016. W rankingu wzięło udział 179 gmin.

Nowy Targ w pierwszej dwudziestce najlepszych gmin Małopolski

W oparciu o dokonany ranking Miasto Nowy Targ zostało uznane liderem Powiatu Nowotarskiego (pierwsza pozycja w Rankingu Gmin Powiatu Nowotarskiego, trzecia pozycja po Suchej Beskidzkiej i Zakopanem w Subregionie Podhalańskim).

Od siedmiu lat Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie prowadzi Ranking Gmin Małopolski. Jego celem jest ocena potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez gminy województwa małopolskiego w sferze gospodarczej i społecznej, prezentacja jakości życia Małopolan a tym samym ocena skuteczności działania władz lokalnych.

Wyniki rankingu oparte są o dane za rok 2015, a w przypadku wskaźników uwzględniających perspektywę kilkuletnią za lata 2013 – 2015. Wskaźniki, które posłużyły do przygotowania rankingu to :

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.).

2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1mieszkańca(od 2013r.).

3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2013 r.).

4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca.

5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1mieszkańca (od 2013 r.).

6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności.

7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkół podstawowych oraz egzaminów gimnazjalnych.

8. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych.

9. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat.

10. Saldo migracji na 1000 ludności.

11.Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca.

12. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy.

Ideą rankingu jest uhonorowanie gmin wyróżniających się przyjaznymi warunkami życia i aktywnością w zarządzaniu lokalnym. Cieszymy się z tak wysokiej pozycji i mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania i przedsięwzięcia inwestycyjne wpłyną na jej poprawę. W nagrodę Urząd Miasta otrzymał bon szkoleniowy na uczestnictwo w roku 2017 w wybranym Forum Samorządowym działającym przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

źródło: UM Stanisława Szołtysek

NT24TV 20.12.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również