Kamery live
prognoza pogody

Miasto Nowy Targ Liderem Edukacji i Jakości Kształcenia

19 kwietnia 2023 23:56

W 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji”, Gmina Miasto Nowy Targ uzyskała pozytywny wynik akredytacji i otrzymała Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2023” oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne pn. „Lider Jakości Kształcenia”. Wyniki tegorocznej edycji Konkursu zostały oficjalnie ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się 13 kwietnia 2023 r. w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Certyfikat i wyróżnienie odebrali burmistrz Grzegorz Watycha oraz skarbniczka Ewa Bobek.

Miasto Nowy Targ Liderem Edukacji i Jakości Kształcenia

Warto podkreślić, że pomimo niekorzystnych dla nas tendencji zwiększających obciążenie budżetu miasta rosnącymi kosztami utrzymania jednostek oświatowych, przy spadającym udziale subwencji z budżetu państwa, poziom jakości oferty rośnie dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i profesjonalnej obsłudze administracji szkół i przedszkoli. Dziękuję i gratuluję Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom oraz Pracownikom Administracji za zaangażowanie i wykonanie powierzonych zadań, których potwierdzeniem jest otrzymany certyfikat – mówi burmistrz Grzegorz Watycha.

Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym dla dziewięciu placówek oświatowych: dwóch przedszkoli i siedmiu szkół podstawowych. W placówkach zatrudnionych jest około 275 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu. Szkoły i przedszkola realizują wiele projektów, które istotnie wzbogacają podstawę programową, a wśród nich m.in. dodatkowe zajęcia: językowe, regionalne, przyrodnicze i artystyczne.

Przyznająca wyróżnienie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wraz z Agencją Kreatywną PRC, od 12 lat akredytuje i nagradza gminy, powiaty i województwa, które w sposób ponadnormatywny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie.

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” otrzymały samorządy, a wśród nich Miasto Nowy Targ, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania w szkołach i placówkach, dla których są organami prowadzącymi oraz mogą być pod tym względem wzorem do naśladowania dla innych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Decyzja potwierdzająca nadanie certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” Gminie Miasto Nowy Targ została podjęta na podstawie opinii eksperckiej przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej, którzy dokonali oceny samorządu na podstawie m.in. danych przekazanych przez jednostkę w raporcie (ankiecie) samooceny, danych instytucji zewnętrznych, w tym instytucji i organizacji monitorujących jakość i efektywność kształcenia, informacji środowiskowych, danych z dokumentów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznych JST oraz innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez recenzentów.

W tym roku w Komisji Certyfikacyjnej znaleźli się m.in. następujący eksperci: prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr Maria Zrałek (Wyższa Szkoła Humanitas), dr Michał Jaśniok (Akademia WSB), prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas), Grażyna Kaczmarczyk (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego), Małgorzata Kusina (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego) oraz Halina Przeniosło (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego).

Celem Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego legitymujących się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie wspierania edukacji, nauki i kultury oraz rozwoju młodzieży, jak również wspieranie JST w działaniach na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia jakości kształcenia oraz poprawy jego warunków.

W I edycji konkursu i programu certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” w 2011 roku Miasto Nowy Targ otrzymało certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz Wyróżnienie Primus 2011, uzyskując najwyższą liczbę punktów rankingowych. 

mat. prasowy UM Nowy Targ

os 19.04.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również