Kamery live
prognoza pogody

Marcowa sesja – z taryfami, drogami, bezpieczeństwem

22 marca 2016 13:33

NOWY TARG. Ostatnia przed Wielkanocą sesja Rady Miasta przyniosła kilka uchwał ze sfery bytowej i bezpieczeństwa. Radni jednogłośnie przesądzili, że nowa, ulica, prowadząca z ulicy Waksmundzkiej do Nowej Targowicy i Strefy Aktywności Gospodarczej, będzie nosić nazwę Targowej, a wnioskowała o to spółka Nowa Targowica. Uchwalone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

Marcowa sesja – z taryfami, drogami, bezpieczeństwem

Nowa, wybudowana kosztem 2 milionów droga otwiera dojazd do kompleksu terenów otwartych pod zabudowę obiektami przemysłowo-handlowo-usługowymi. W związku z takim jej charakterem spółka Nowa Targowica zaproponowała nazwę „Targowa”.
Dwie kolejne uchwały Rady upoważniły burmistrza do zawarcia porozumienia z Powiatem Nowotarskim, w sprawie inwestycji na drogach publicznych. Pod hasłem „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szaflarskiej” kryje się planowana i oczekiwana budowa sygnalizacji świetlnej na feralnym skrzyżowaniu ul. Szaflarskiej z Podtatrzańską. Kontynuacją tego zadania będzie przebudowa chodników i zatoki autobusowej.

Jeśli „drogowe” uchwały nie budziły kontrowersji, tak aż z 13 radnych wstrzymało się od głosu przy uchwalaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. W efekcie obligów związanych z 5-letnim projektem wodno-ściekowym woda dla prywatnych odbiorców od 1. maja ciut potanieje – dokładnie o 4 gr na kubiku.

Na mocy kolejnej uchwały Rady, z budżetu miasta zostanie przekazanych 47,5 tysiąca zł na Fundusz Wsparcia Policji w Krakowie. Wydatek ten jest skutkiem likwidacji Straży Miejskiej i wiąże się z koniecznością zamówienia w nowotarskiej Komendzie Powiatowej Policji usługi w postaci tzw. ponadnormatywnych patroli.
Jedyną na sesji reperkusją niedawnych zwolnień i odwołań dwójki dyrektorów miejskich jednostek – Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiego zakładu Wodociągów i Kanalizacji – było złożenie interpelacji przez radnego Pawła Liszkę.

/as

NT24TV 22.03.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również