Kamery live
prognoza pogody

Małopolskie drogi (w tym także podhalańskie) projektowane i budowane

19 listopada 2020 13:15

Budowy dróg krajowych w Małopolsce są widoczne. Można obserwować ich postępy. Inaczej jest z drogami, które są na różnych etapach prac dokumentacyjnych, gdzie powstają warianty korytarzy, trwają analizy, konsultacje, starania o uzgodnienia ich przebiegów i uzyskanie różnych decyzji. Etapach, które trwają dłużej niż same budowy, ale których nie można pominąć. Tak jest w przypadku m.in. południowej obwodnicy Nowego Targu.

Małopolskie drogi (w tym także podhalańskie) projektowane i budowane

Największymi projektowanymi inwestycjami są S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna) i dwujezdniowa DK75 Brzesko – Nowy Sącz, w klasie główna przyspieszona (GP). To w sumie ok. 111 km nowych dróg dwujezdniowych.

S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna)

Beskidzka Droga Integracyjna DK52 początkowo projektowana była w klasie główna przyspieszona. Status drogi ekspresowej otrzymała w maju 2016 r., decyzją Rada Ministrów, kiedy ustalono przebieg drogi ekspresowej S52, który prowadzi od Cieszyna do Bielska-Białej (wcześniej S1), a następnie od węzła Suchy Potok kontynuowany jest do DK7 w Głogoczowie i dalej poprzez Północną Obwodnicą Krakowa do S7.

Odcinek S52 od węzła Suchy Potok do Głogoczowa nazywany Beskidzką Droga Integracyjną, o długości ok. 61 km i przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu będzie miał 13 węzłów drogowych: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice, Skawina i Głogoczów.

Decyzja środowiskowa dla tej drogi wydana została w lipcu 2018 r, ale do tej pory nie jest prawomocna z powodu odwołań i skarg grupy mieszkańców. Wprawdzie 16.01.2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi wniesione na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale Stowarzyszenie „Inicjatywa Wolne Wadowice” złożyło skargę kasacyjną do NSA. Posiedzenie NSA do dzisiaj nie zostało wyznaczone.

Prace dokumentacyjne są  kontynuowane. W dniu kwietnia 2020r. został uzgodniony przez Ministra Infrastruktury aneks do programu inwestycji dla tej drogi, a 31sierpnia 2020 r. podpisano aneks na dokończenie opracowania dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej do lutego 2025 r. licząc wraz z okresem kiedy wykonawca dokumentacji odpowiadał będzie na pytania stawiane przez wykonawców, którzy będą brali udział w postępowaniu przetargowym na w systemie „projektuj i buduj”. Ogłoszenie przetargu na realizację S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna), w systemie „projektuj i buduj”, w podziale na pięć odcinków, przewiduje się w II  półroczu 2024 roku. przy czym podpisanie umowy z wykonawca planuje się w I półroczu 2025 r. Realizacja robót budowlanych przewidywana jest na lata 2027 – 2031.

Dwujezdniowa DK75 Brzesko-Nowy Sącz

Dwujezdniowa DK75 Brzesko-Nowy Sącz podzielona jest na dwa odcinki realizacyjne:

– odcinek I – II etap łącznika brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica Brzeska (wybrana została najkorzystniejsza oferta na zaprojektowanie i wykonanie robót)

– odcinek II Brzesko-Nowy Sącz (trwają prace dokumentacyjne na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego)

Odcinek II Brzesko-Nowy Sącz będzie drogą klasy główna przyspieszona, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, o długości około 50 km (w zależności od korytarza długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wskazaniem do całkowitego wyeliminowania zjazdów.

Na posiedzeniu ZOPI przyjęto do dalszego procedowania warianty : wariant C jako wariant najkorzystniejszy w wyniku analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym; A jako wariant alternatywny, który uzyskał najwyższa ocenę w kryterium społecznym – samorządowym i wariant F jako najkorzystniejszy ze względów środowiskowych. 

Jeszcze w tym roku planowane jest posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Warszawie. Następnie złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszczęcie postępowania na projekt i budowę drogi przewidywane jest w 2023 roku, a realizacja robót w latach 2026 – 2027.

Program 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstaną obwodnice: Piwnicznej Zdroju, Limanowej, Nowego Targu, Makowa Podhalańskiego, Wadowic, Chrzanowa i Tarnowa. 

Umowa na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcję programową obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49 została podpisana 15 października 2020 r. z firmą Multiconsult Polska. Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a termin wykonania prac określony został na 43 miesiące.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 49 po zjeździe z drogi krajowej nr 47. Obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką-Zdrój a Nowym Targiem. Konieczna stała się również budowa obwodnicy w ciągu DK49. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta. W ubiegłym roku podpisany został Program Inwestycji, a ujęcie zadania w Programie budowy 100 obwodnic pozwoli na wybudowanie obwodnicy.    

Powstaną także obwodnice nie objęte Programem 100 obwodnic. Trwa przygotowanie dokumentacji dla obwodnic: Chełmca w ciągu DK28, Zatora na DK28 i Zabierzowa na DK79.

Obwodnica Chełmca na DK28

Obwodnica o długości 1,4 km przejmie ruchu tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28 i uzupełnieni istniejącą obwodnicę Nowego Sącza. Początek odcinka zlokalizowany jest na ul. Limanowskiej, koniec natomiast na ul. Marcinkowickiej, gdzie połączony będzie poprzez istniejące rondo z północną obwodnicą Nowego Sącza. Decyzja środowiskowa wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwa opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Jeszcze w listopadzie przewidziane jest posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Jeżeli przygotowana dokumentacja zostanie zatwierdzona złożony zostanie jeszcze w tym roku wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację (ZRID). Roboty budowlane przewidziane są w latach 2022 – 2023.

Obwodnica Zabierzowa na DK79

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi o długości 10,2, klasy GP , podzielonego na dwa odcinki różniące się przekrojem. Odcinek 1 od węzła Modlniczka S52 będzie miał dwie jezdni po dwa pasy ruchu, odcinek 2 jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. W listopadzie 2019 r podpisana została umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Aktualnie trwa przygotowanie projektu budowlanego. Roboty budowlane przewidziane są w latach 2022 – 2024.

Obwodnica Zatora na DK28

Trwa opracowanie projektu budowlanego. W styczniu 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. 

Rozbudowy dróg

Trwa procedura przetargowa na projekt i budowę trzeciego pasa prawej jezdni A4 (kierunek od Katowic do Rzeszowa), od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. 

Trwają prace dokumentacyjne dla rozbudowy DK94 Kraków – Olkusz, DK79 od granicy z województwem świętokrzyskim do Krakowa oraz dla przebudowy DK87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna z obejściem Barcic

W trakcie przetargów są przebudowy odcinków:

– DK28 Nowy Sącz – Ropa i Ropa – granica województwa podkarpackiego : 

– odcinka DK79 Rudawa – Młoszowa

W trosce o poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu projektowane są bezkolizyjne węzły na DK7 (Zakopiance) pomiędzy Krakowem i Myślenicami, węzły w Libertowie, Gaju, Krzyszkowicach i Myślenicach.

/źródło: GDDKiA w Krakowie/

Piotr Starmach 19.11.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również