Kamery live
prognoza pogody

Dzisiejsza XXX Sesja Rady Miasta – na żywo tylko u nas

5 grudnia 2016 08:34
Wyciszenie Włącz dźwięk

Niezwykle ciekawie zapowiada się kolejna, już XXX. Sesja Rady Miasta Nowy Targ. Radni podejmą m.in. decyzję o likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz powołania w to miejsce jednoosobowej spółki z ograniczą odpowiedzialnością. Ważnym dla mieszkańców tematem będzie także kwestia określenia stawek podatku od nieruchomości. Zapraszamy na transmisję na żywo na łamach naszego portalu nowytarg24.tv oraz w kanale lokalnym Nowotarskiej Telewizji Kablowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

7. Zmiany uchwały Nr XXVIII/249/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2016r. w sprawie powołania składu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.

8. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy MCSiR w Nowym Targu na postępowanie Dyrektora MCSiR w Nowym Targu.

9. Likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Nowy Targ.

10. Likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

11. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki).

12. Przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2016-2019”.

13. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

14. Określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

NT24TV 05.12.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również