Kamery live
prognoza pogody

XXXV Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

29 listopada 2021 10:25
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już o 13.00 w poniedziałek rozpocznie się XXXV Sesja Rady Miasta Nowy Targ. Transmisję z obrad można śledzić za pośrednictwem portalu Nowytarg24.tv.

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024;
   b) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”;
   c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (KOWANIEC – KOKOSZKÓW);
   d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30 (Podmieścisko południe);
   e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 32 (Ludźmierska I);
   f) przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji Strategii, w tym trybu konsultacji;
   g) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat;
   h) przedłużenia umowy dzierżawy;
   i) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat;
   j) przedłużenia umów dzierżawy;
   k) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat;
   l) zmiany uchwały nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu;
   m) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
   n) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
   o) wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ;
   p) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
   r) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2021- 2031;
   s) zmian Uchwały Budżetowej na 2021 r. Nr XXVI/294/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie Miasta;
   t) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ;
   u) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

redakcja 29.11.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również