Kamery live
prognoza pogody

Ogłoszono przetarg na remont Długiej. Chodzi o odcinek od Orkana do os. Bereki

30 października 2020 14:56

Po remoncie ul. Ogrodowej przyszedł czas na sąsiednią ulicę – miasto ogłosiło przetarg na wykonanie remontu ul. Długiej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki. Inwestycja realizowana będzie dzięki 50% dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych i ma być gotowa do połowy września przyszłego roku.  

Ogłoszono przetarg na remont Długiej. Chodzi o odcinek od Orkana do os. Bereki

Wysokość otrzymanego dofinansowania to 1 mln 315 tys. zł. Jest to kwota stanowiąca 50% kosztu całej inwestycji. Prace obejmą remont 307 metrowego fragmentu ul. Długiej oraz dwóch łączników o łącznej długości 180 m – jeden to łącznik między ul. Długą, a Waksmundzką (55 m), drugi – wewnętrzna, węższa droga, wchodząca w obręb ul. Długiej (125 m). 

Zakres prac jest szeroki – poza wymianą zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, krawężników i obrzeża betonowego, konieczne jest dostosowanie zjazdów do normatywnych, wymiana uszkodzonego oświetlenia ulicznego wraz z instalacją zasilającą oraz wymiana uszkodzonego systemu odwodnienia w skład którego wchodzą: kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, wpusty deszczowe i ich przyłącza.

Plan zakłada także końcową rekultywację terenu – nasadzenia drzew i krzewów po lewej stronie jezdni. Zamierzenie inwestycyjne zakłada wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego słupów, opraw oraz zasilania na nowe – zbliżone do tych zainstalowanych na odremontowanym dwa lata temu fragmencie ul. Długiej na odcinku od Kilińskiego do Krzywej. 

Aktualnie istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni na tym fragmencie jest w wątpliwym stanie technicznym. Wody opadowe z jezdni i chodników odprowadzane są za pośrednictwem zniszczonych wpustów deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej w ciągu omawianego odcinka ulicy Długiej.

Termin składania ofert upływa z dniem 16 listopada br. 

 

os 30.10.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również