Kamery live
prognoza pogody

Nowotarskie dziedzictwo poligraficzne zyska drugie życie. Ponad 3 mln zł dotacji ze środków unijnych dla Miasta na realizację projektu pn. Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów.

4 grudnia 2017 12:20

Dnia 22 listopada u podnóża Tatr Niżnych w Ludrovej na Słowacji odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu pn. „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”, realizowanego przez Miasto Nowy Targ jako partnera wiodącego oraz przez obec Ludrova i Żyliński Kraj Samorządowy. W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Koordynator projektu. Ze strony słowackiej udział wzięli starosta wsi Ludrova z zespołem oraz przedstawiciel reprezentujący Samorządowy Kraj Żyliński.

Nowotarskie dziedzictwo poligraficzne zyska drugie życie. Ponad 3 mln zł dotacji ze środków unijnych dla Miasta na realizację projektu pn. Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów.

W trakcie spotkania omówiono postępy realizacji projektu i plan dalszych działań. Partnerzy projektu z uznaniem wyrazili się o ambitnym zamierzeniu niewielkiej wsi Ludrova, liczącej 1000 mieszkańców, która dbając o lokalne dziedzictwo przemysłu i rzemiosła regionu Dolnego Liptowa utworzy Muzeum Papieru Czerpanego. W tym celu zbuduje od podstaw drewniany budynek nawiązujący do tradycyjnej lokalnej architektury, w którym odtworzona zostanie manufaktura ręcznej produkcji papieru.

Na terenie skansenu architektury drewnianej w Przybylinie odtworzona i uruchomiona zostanie trasa tatrzańskiej wąskotorowej Poważskiej Kolejki Leśnej.

Natomiast w Nowym Targu realizowane są dwa zadania polegające na utworzeniu obiektu poświęconemu historii drukarstwa pn.„Muzeum Drukarstwa” oraz na renowacji i pracach konserwatorskich wieży wodnej na dworcu kolejowym. Zadania przebiegają zgodnie z harmonogramem i można się spodziewać, że w przyszłym roku, zgodnie z planem, obie inwestycje zostaną zakończone.

Miasto Nowy Targ ma bogatą historię i tradycje handlowe, rzemieślnicze oraz kulturowe i zasługuje na placówkę muzealną z prawdziwego zdarzenia, która by to lokalne dziedzictwo prezentowała i popularyzowała.

W utworzonym obiekcie Drukarstwa zostanie urządzona ekspozycja stała, na której, w oparciu o unikatowe maszyny drukarskie, matryce, zestawy czcionek i urządzenia odtworzona zostanie dawna oficyna drukarska nawiązująca do historii Drukarni Podhalańskiej Ignacego Borka, działającej w mieście od 1898 r. Będzie tu można samodzielnie tradycyjną techniką złożyć tekst, jak również za pomocą specjalnej interaktywnej aplikacji zapoznać się z dawnymi technikami zecerskimi. Dzięki zapobiegliwości twórcy Muzeum Podhalańskiego Czesława Pajerskiego do dziś zachowały się bogate zbiory druków ulotnych, plakatów, afiszy, druków reklamowych i publikacji, które wyszły z Drukarni Podhalańskiej, a które nie są znane i nie były w większości nigdy prezentowane. Na kanwie tych zbiorów powstanie wystawa-opowieść o mieście Nowym Targu, jego mieszkańcach, życiu społecznym, gospodarczym i codziennym na przełomie XIX i XX wieku. Nowo powstały obiekt Drukarstwa będzie służył też do gromadzenia i digitalizowania dokumentów i materiałów związanych z historią i tradycją miasta oraz do prowadzenia lekcji muzealnych i warsztatów. Dzięki inwestycji zaniedbany dotąd fragment miasta w centrum zyska nowy budynek, nowoczesny i atrakcyjny wizualnie, a w obszernych piwnicach powstanie przestrzeń do tworzenia wystaw czasowych.

Wieża wodna na dworcu w Nowym Targu, która stanowiła główną składową zespołu urządzeń do obsługi kolei parowej, to jeden z nielicznych zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków dawnej sztuki inżynieryjnej. Ocalony od unicestwienia obiekt, który nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, zostanie udostępniony mieszkańcom i turystom i będzie jedną z atrakcji szlaku „Śladem zabytków techniki’ i popularnego rowerowego Szlaku wokół Tatr. Będzie tu można zapoznać się z historią nieistniejącej już linii kolejowej z Nowy Targ – Królewiany, śladem której obecnie biegnie ścieżka rowerowa do słowackiej Trzciany. W przyszłym roku Gmina Miasto Nowy Targ odda przy dworcu parking do użytku mieszkańców i turystów. Miasto złożyło też projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach którego chce przeprowadzić gruntowny remont głównego budynku dworca kolejowego. Komplementarnie pomyślane prace pozwolą na rewitalizację całego terenu wokół stacji kolejowej.

Realizacja projektu „Śladem zabytków techniki” przyczyni się do ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa miasta, zostanie stworzona też nowa, atrakcyjna i trwała infrastruktura. Projekt jest realizowany w ramach unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, wkład własny Miasta Nowy Targ wynosi 15% . Całkowity koszt obu inwestycji w projekcie dla Nowego Targu to 3 877 209,84 zł, w tym dofinasowanie z EFRR wynosi 3 291 378,36 zł, a wkład własny Gminy Miasto Nowy Targ 580 831,48 zł.

mat. sponsorowany

NT24TV 04.12.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również