Kamery live
prognoza pogody

III edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

15 sierpnia 2016 19:43

Burmistrz Miasta Nowy targ - Grzegorz Watycha zatwierdził Harmonogram działań oraz Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. W roku bieżącym mieszkańcy naszego Miasta w okresie od 16 sierpnia do 26 września będą mogli zgłaszać takie propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego, które według nich najbardziej odpowiadają potrzebom mieszkańców.

III edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

   Podstawowe kryteria, które muszą zostać spełnione to: Zgłoszenie zadania musi być zgodne z prawem, zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Nowy Targ w przypadku zadań inwestycyjnych,  możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Najważniejsze zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego to nie tylko podział środków. Koszt zgłaszanego zadania nie może przekroczyć kwoty 150 tys. zł w projektach inwestycyjnych i 50 tys. zł w tzw. projektach miękkich.

   Formularze dostępne będą nie tylko w Urzędzie Miasta (w Biurze Obsługi Mieszkańców), ale również w Ratuszu (w Punkcie Informacji Turystycznej), w Bibliotece Miejskiej, w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w kasach Pływalni Miejskiej, pobrać je także będzie można ze strony internetowej miasta i strony www.obywatelski.nowytarg.pl.

   Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Miasta Nowy Targ, którzy najpóźniej w dniu złożenia wniosku o realizację zadania ukończyli 16 rok życia. Każde zgłoszone zadanie, zarówno w okręgu ogólnomiejskim, jak i w lokalnym, wymaga poparcia co najmniej 30 mieszkańców Miasta Nowy Targ, którzy ukończyli 16 rok życia. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania. Każdy mieszkaniec miasta może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt zadania.

Już dziś zapraszamy na spotkania z mieszkańcami i wnioskodawcami, które odbędą się w dniach:

18 sierpnia 2016r.

8 września 2016r.

15 września 2016r.

o godzinie 17.00 w Sali obrad Urzędu Miasta, ul. Krzywa 1

     Urząd Miasta uruchomi dodatkowe punkty, w których będzie można głosować na zgłoszone zadania. W dniach od 14 października do 31 października 2016r. głosować będzie można, wrzucając wypełnioną Kartę do głosowania wraz z listą zadań dopuszczonych do głosowania: w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. 001, w Ratuszu – Punkt Informacji Turystycznej, w Bibliotece Miejskiej Al. Tysiąclecia, Miejskim Ośrodku Kultury. Głosować będzie można również poprzez przekazanie wypełnionych kart do głosowania metodą korespondencyjną oraz elektronicznie – formularze głosowania dostępne w okresie głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj

oprac. MSX

fot. UM Nowy Targ

NT24TV 15.08.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również