Kamery live
prognoza pogody

Budżet powiatu nowotarskiego na 2021 rok – przyjęty jednomyślnie

30 grudnia 2020 18:08

Rada Powiatu Nowotarskiego jednogłośnie przyjęła dziś budżet na 2021 rok. W głosowaniu uczestniczyło 26 radnych. Nie jest to budżet marzeń, ale trzeba go po prostu w takiej postaci przyjąć – mówił, przedstawiając stanowisko klubu PiS radny Julian Stopka. Klub Radnych Wspólnie dla Powiatu określił budżet jako “zrównoważony, proinwestycyjny, odzwierciedlający oczekiwania i skonstruowany w sposób realny”.

Budżet powiatu nowotarskiego na 2021 rok - przyjęty jednomyślnie

Projekt budżetu Powiatu Nowotarskiego określa dochody w wysokości 223 mln 717,5 tys. zł, natomiast wydatki w kwocie 243 mln 127,7 tys. zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 47 mln 713,6 tys. zł). Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19,4 mln zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych i dotacji na realizację programu w wysokości 9 mln 382 tys. zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu zaciąganego kredytu w wysokości 9 mln 728 tys. złotych.

-Zaproponowany projekt budżetu powiatu  na 2021 rok jest w pełni komplementarny. Uwzględnia zarówno światową, jak i polską sytuację ekonomiczną. To dowód bardzo odpowiedzialnego zarządzania finansami powiatu nowotarskiego. Polityka finansowa powiatu na kolejny rok, skoncentrowana będzie na zapewnieniu właściwego poziomu środków finansowych, ujętych w projekcie budżetu oraz na utrzymaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie – ocenia starosta Krzysztof Faber.

-Najkorzystniejszą sytuacją dla każdego samorządu jest zasada angażowania środków na inwestycje nie tylko z dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących. W obecnej sytuacji przy zwiększonych zadaniach bez pokrycia, zasada angażowania na inwestycje dochodów bieżących będzie bardzo trudna do zrealizowania. Oświata – zadanie trudne, ponieważ naliczana subwencja oświatowa nie pokrywała w latach ubiegłych i nie pokrywa obecnie kosztów generowanych przez oświatę. Wzrost samych wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach pedagogicznych (ciągłość od 1 września 2020 roku), podniesienie najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 800,- zł – łącznie z wydatkami pochodnymi stanowi kwotę 107,2  mln zł i jest wyższa od roku 2020 o 7 mln złotych. Powiat w 2021 r. “dołoży” prawie 11 mln złotych do bieżącego funkcjonowania oświaty – dodał wicestarosta Bogusław Waksmundzki.

Budżet na 2021 rok jest kolejnym budżetem proinwestycyjnym – 20 % budżetu jest przeznaczone na inwestycje. Zawiera zadania inwestycyjne na łączną kwotę 47 713,6 tys. zł. Zadania inwestycyjne drogowe obejmują 77 % tej kwoty, w oświacie – 19 % w związku z priorytetową inwestycją – Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1 i rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Opiekuńczych w Nowym Targu. 

Do najważniejszych inwestycji prowadzonych w 2021 roku należy zaliczyć: modernizację połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych, etap III (3, 5 mln zł), rozbudowę drogi powiatowej Ludźmierz – Pyzówka w miejscowości Trute i Lasek (1 mln 780 tys. zł), budowę mostu w Długopolu (4 mln zł), rozbudowę drogi powiatowej w Skawie (prawie 4 mln zł), rozbudowę drogi powiatowej w Trybszu wraz budową mostu (4 mln zł), rozbudowę drogi powiatowej w Lipnicy Wielkiej (1 mln zł), rozbudowę drogi powiatowej w Szaflarach (ponad 4 mln zł), rozbudowę drogi powiatowej w Lipnicy Małej (3 mln 300 tys. zł), rozbudowę drogi powiatowej w Ponicach (1 mln 196 tys. zł). Rada Powiatu kwotą 1 mln 628,4 tys. zł wesprze też budowę obwodnicy Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna realizowanej przez Województwo Małopolskie. 

-Klub Radnych Wspólnie dla Powiatu Rady Powiatu Nowotarskiego biorąc pod uwagę wydatki budżetu na rok 2021 stwierdza, że jest to budżet zrównoważony, odzwierciedlający oczekiwania. Dobrze wpisuje się w przyjętą strategię powiatu zakładając wspieranie podstawowych dziedzin wpływających na jego rozwój – sfery gospodarczej i ważnej sfery społecznej. Nigdy nie ma idealnego budżetu, zawsze mamy niedosyt i chcielibyśmy więcej zaplanować, ale budżet na 2021 rok jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały skonstruowane w sposób realny i otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Klub ma pełną świadomość, że budżet roku 2021 będzie trudny. Zwracamy uwagę na trudną sytuację, z jaką w tym roku muszą zmierzyć się samorządowcy w dobie pandemii. Problem dotyczy nie tylko naszego powiatu, ale bardzo wielu, a może i większości samorządów, które stają przed ciężkimi decyzjami ograniczenia wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych. Powiat również odczuwa skutki pandemii w postaci zmniejszonych, o ponad 30%, dochodów własnych, generowanych przez jednostki oświatowe – czytamy w stanowisku klubu Wspólnie dla Powiatu, które podczas sesji odczytywał radny Jacek Stopka-Studencki. 

W imieniu klubu PiS głos zabrał radny Julian Stopka:

Budżet przyszło nam uchwalać w niecodziennej sytuacji. To zagrożenie nie tylko dla naszego codziennego życia, ale też dla gospodarki, a co za tym idzie – dla finansów. Nie napawa nas optymizmem ta relacja między subwencją oświatową a wydatkami na bieżące utrzymanie szkół. Jak wynika z przedstawionego projektu, ta różnica jest już duża, bo ponad 10 mln. Z powodu pandemicznej sytuacji jest niższe prawdopodobieństwo osiągnięcia planowanych przez powiat dochodów z PIT-u lub CIT-u, ale też dochodów instytucji kultury – Teatru Rabcio, Muzeum Orkana. Nie jest to budżet marzeń – ani pani skarbnik, ani zarządu, ani nas, radnych. Ma swoje mocne strony i ma swoje słabsze punkty, ale trzeba go po prostu w takiej postaci przyjąć. 

W głosowaniu nad przyjęciem budżetu głosowało 26 spośród 29 radnych. Wszyscy głosowali za podjęciem uchwały. 

os 30.12.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również