Kamery live
prognoza pogody

Biologiczna oczyszczalnia Rancha LOT – z decyzją rozbiórkową

NOWY TARG. Państwowy Powiatowy Inspektor wydał nakaz rozbiórki instalacji biologicznego oczyszczania ścieków na terenie ośrodka Rancho LOT przy lotnisku i rezerwacie Bór na Czerwonem. Taki jest finał postępowania administracyjnego prowadzonego od maja.

Biologiczna oczyszczalnia Rancha LOT – z decyzją rozbiórkową

Przypomnijmy, że wyniki kontroli przeprowadzonej niespełna rok temu, przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, wykazały szereg poważnych nieprawidłowości w gospodarce wodno-ściekowej tego ośrodka. Stwierdził je również nadzór budowlany. Uciążliwości fetorowe, jakie powodował wypływ ścieków ze skarpy do potoku zbierającego wody z torfowiska, a następnie do Białego Dunajca – były przedmiotem wielu interwencji mieszkańców korzystających z tego rekreacyjnego terenu.  

– Po wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oczyszczalni ścieków na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Rancho LOT, wydaliśmy postanowienie umożliwiające ewentualne zalegalizowanie tego obiektu – informuje Gabriela Przystał, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu. – Tuż po wydaniu postanowienia wstrzymującego roboty budowlane i umożliwiającego to zalegalizowanie, do naszego Inspektoratu zamiast wniosku o legalizację wpłynęło pismo inwestora, informujące, że już w 2019 roku przerwał roboty związane z realizacją tej oczyszczalni, unieczynnił ją i zlecił wykonawcy zabranie sprzętu. Tym samym inwestor zawiadomił nas, że wrócił do poprzedniej formy gospodarowania ściekami, czyli gromadzenia ich w zbiorniku i wywożenia wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Ale że postępowanie administracyjne musiało się w jakiś formalny sposób zakończyć – wobec braku możliwości zalegalizowania – Inspektorat wydał nakaz rozbiórki.

– Ten nakaz obejmuje urządzenie podziemne wraz z przewodami przyłączeniowymi, studzienkami i obudową wylotu do potoku. Taka decyzja została wydana 30. września i jeszcze nie jest ostateczna. Jednak mam nadzieję, że skoro inwestor sam zadeklarował usunięcie, to jest ona wykonalna – precyzuje szefowa powiatowego nadzoru.

Sprawdzanie, czy ilości wywożonych ścieków są adekwatne do rodzaju i rozmiarów prowadzonej w ośrodku działalności, należy już do zadań własnych miasta. Decyzja nadzoru budowlanego jest wykonalna zaraz po uprawomocnieniu, czyli po dwóch tygodniach od otrzymania przez ostatnią ze stron postępowania administracyjnego. W tym przypadku strony to oczywiście właściciel nieruchomości, ale też Wody Polskie i Urząd Miasta reprezentujący skarb państwa. Uprawomocnienie oznacza, że do rozbiórki trzeba przystąpić niezwłocznie. Samo jej wykonanie może natomiast trochę potrwać.

(asz)

 

 

 

Anna Szopińska 12.10.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Robert 19:34 12.10.2021

Czyli postępowanie tyle trwalo a okazało się że prawnie tam nigdy nie było biologicznej oczyszczalni ? Czyli co badano przez ten cały czas ?

Zobacz również