Kamery live
prognoza pogody

Żegnaj, Prezesie Maćku! Wspomnienie o śp. Władysławie Macieju Krakowskim – budowniczym zapór, społeczniku z wizją i z sercem

25 marca 2024 14:55

W wieku 80 lat zmarł mgr inż. Władysław Maciej Krakowski, prezes Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy i honorowy obywatel Gminy Czorsztyn. Zawodowo związany był z budową zbiorników wodnych m.in. w Korytnicy koło Staszowa, w Klimkówce koło Gorlic, w Świnnej Porębie koło Wadowic, w Niedzicy oraz za granicą.

Żegnaj, Prezesie Maćku! Wspomnienie o śp. Władysławie Macieju Krakowskim – budowniczym zapór, społeczniku z wizją i z sercem

Doceniony za pracę przy budowie zapory na Dunajcu, odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Zasłynął ratowaniem przed zniszczeniem wielu cennych zabytków architektury i sztuki, za co Stowarzyszenie Historyków Sztuki uhonorowało go medalem MERENTIBUS.

W latach 1997–2001 i od lutego 2016 do kwietnia 2017 roku pełnił funkcję prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica. Był znaną postacią w Niedzicy i okolicy, angażował się w różne akcje społeczne i obywatelskie.

Rada Gminy Czorsztyn, zgodnie z uchwałą nr 268/XXXV/98 z dnia 4 czerwca 1998 r., nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Czorsztyn.

Zmarł 19 marca 2024 roku w Krakowie.

Poniżej – wspomnienie jego bliskiego współpracownika w społecznym dziele, wicestarosty Bogusława Waksmundzkiego:

Władysław Maciek Krakowski (1944 – 2024)

(dla wszystkich, którzy Go znali – Maciek)

Spotkałem Prezesa Zarządu Spółki – Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn – Niedzica – Sromowce Wyżne S.A.  (obecnie ZEW Niedzica SA) – Maćka Krakowskiego, przy tworzeniu Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego, będąc wówczas wójtem gminy Krościenko n.D.

W tym czasie Prezes Krakowski realizował strategię rozwoju Spółki jako samodzielnego lokalnego przedsiębiorstwa multienergetycznego oraz strategię rozwoju terytorialnego okolic Jeziora Czorsztyńskiego, jako silnego centrum turystycznego w oparciu o podmioty gospodarcze, działające na terenie sąsiadujących z Jeziorem gmin. Już wtedy miał wizję dzisiejszych klastrów energetycznych.

Prezes Krakowski podjął współpracę z samorządami okolicznych gmin, realizując szereg działań na rzecz społeczności lokalnych, od kulturalnych po biznesowe. Od 1999 roku był inicjatorem i „motorem napędowym” Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego skupiającej 7 samorządów i 26 podmiotów gospodarczych.

Po powstaniu Fundacji pojawiła się koncepcja budowy ścieżek rowerowych wokół Jeziora Czorsztyńskiego, w oparciu o atrakcje turystyczne Dębna, Czorsztyna, Grywałdu, Krościenka, Szczawnicy, Niedzicy. Pomysł został zrealizowany po 15 latach, w okrojonym zasięgu. Dzięki  Fundacji i Jego zaangażowaniu oraz  udostępnieniu okalających Jezioro terenów ZEW Niedzica, możliwym było bezkonfliktowe wybudowanie dzisiejszej atrakcji turystycznej – ścieżki rowerowej wokół Jeziora. Ponadto wsparł realizację projektu materiałowo, przekazując na budowę ścieżki tony żwiru na jej podbudowę.

Był ponadto pomysłodawcą budowy skansenu pienińskiego na terenie Stylchyna (Kluszkowce), a także zadbał o rozpadający się dwór Dziewolskich z Grywałdu, przenosząc go i rekonstruując na Polanie Sosny w Sromowcach, gdzie funkcjonuje do dziś jako restauracja „Dwór”.

Był również współautorem (niezrealizowanej dotąd) koncepcji budowy kolejki gondolowej na Lubań od strony południowej i po stronie gminy Ochotnica. Było kilka spotkań roboczych w tej kwestii, które nie zakończyły się decyzjami ostatecznymi.

Dzięki Jego wysiłkom i zaangażowaniu Niedzica stała się ważnym ośrodkiem energetycznym – ośrodkiem energii odnawialnej. Pod kierownictwem Prezesa Krakowskiego Spółka zdobyła szereg certyfikatów i nagród, potwierdzających wysoką jakość usług i dbałość o środowisko naturalne. 

Dążył ponadto, aby Pieniny i Spisz były sercem turystycznym regionu i miejscem, do którego chętnie powracają turyści z całego kraju. Wkład Maćka Krakowskiego w rozwój regionu jest nieoceniony, a Jego działania, pozostaną na długo w ludzkiej pamięci.

Był współtwórcą Akademii Młodego Energetyka – programu pozalekcyjnego prowadzonego przez wykładowców akademickich krakowskich uczelni wyższych. Program powstał, by wspierać motywację uczniów mieszkających na terenie Pienin, Podhala i Spiszu do nauki i odkrywania ciekawych zawodów, budowania relacji z rówieśnikami z sąsiednich miejscowości oraz inspirowania w odkrywaniu zainteresowań, poprzez spotkania z ciekawymi wykładowcami i pasjonatami. Jego uczestnicy, na żywym organizmie, jakim jest Elektrownia Wodna w Niedzicy, mieli szansę dowiedzieć się również tego, jak wykorzystywać naturalne zasoby do produkcji energii elektrycznej.

Za swoje zaangażowanie w rozwój Spółki i regionu został uhonorowany m.in. Odznaczeniem Zasłużonego dla Spiskiej Gminy Łapsze Niżne, statuetką Spiżowego Serca Gminy Łapsze Niżne, tytułem Honorowego Obywatela Gminy Czorsztyn, medalem „Merentibus” Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem w uznaniu szczególnych zasług na rzecz NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego.

Historia Maćka Krakowskiego, to historia Osobowości, która wiele wniosła w rozwój lokalnej społeczności i gospodarki poprzez działania na rzecz spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA. To przykład profesjonalizmu i zaangażowania, które mogą zmieniać otoczenie na lepsze.

Prezes Maciek pozostanie w naszej pamięci jako człowiek, który starał się rozwiązywać problemy stojące na naszej drodze w porozumieniu ze wszystkimi stronami. Dzięki jego cechom charakteru wiele inwestycji oraz drobnych, ale ważnych spraw, zostało zrealizowanych dla rozwoju regionu Jeziora Czorsztyńskiego.

Żegnaj Prezesie Maćku!

Bogusław Waksmundzki

Przewodniczący Rady

Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego

 

 

Anna Szopińska 25.03.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również