Kamery live
prognoza pogody

Środki dla trzech podhalańskich DPS-ów na walkę z SARS-CoV-2

9 listopada 2020 21:04

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało podziału dotacji z rezerwy celowej na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Wojewoda Małopolski przekazał Powiatowi Nowotarskiemu na ten cel środki w wysokości 235 068 złotych. 

Środki dla trzech podhalańskich DPS-ów na walkę z SARS-CoV-2

Udzielona z budżetu państwa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w zakresie przygotowania i zabezpieczenia ich przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na finansowanie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, w tym domy prowadzone przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, którym zlecono realizację zadania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Otrzymane  środki zostały rozdysponowane na trzy domy pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu oraz Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski, a także Dom Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Przekazanie środków placówce w Rabie Wyżnej mogło nastąpić w drodze podpisania umowy pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Caritas Archidiecezji Krakowskiej, co nastąpiło w siedzibie Starostwa Powiatowego Nowym Targu w dniu 6 listopada.

Powiat reprezentowali Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki oraz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec. Z ramienia Caritas Archidiecezji Krakowskiej umowę podpisał ksiądz Andrzej Duda.

os 09.11.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również