Kamery live
prognoza pogody

Rozpocznij od nowa – projekt dla młodych z dysfunkcjami

18 lipca 2016 12:29

Trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa" Jest to projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Rozpocznij od nowa - projekt dla młodych z dysfunkcjami

Projekt skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i niezarejestrowanych w PUP, którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez wymienioną grupę docelową poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:

 

a)doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;

b) warsztatów motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem; 

c) szkoleń zawodowych i bonów szkoleniowych – uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy oraz zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;

d) 3-miesięcznego stażu zawodowego;

e) 6-miesięcznych bonów stażowych;

f) pośrednictwa pracy;

g) bonów na zasiedlenie.

 

Projekt gwarantuje uczestnikom zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.Szczegółowe informacje dostępne są: w Biurze Projektu w Krakowie ul. Szlak 65 lokal 215, 31-153 Kraków

na stronie internetowej – www.rozpocznijodnowa.wgpr.pl

Telefon 510 278 067

E-mail – [email protected]

 

oprac. MSX

fot. nowotarski.pl

NT24TV 18.07.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również