Kamery live
prognoza pogody

Brakuje miejsc dla pacjentów z COVID-19

10 października 2020 12:05

Zwiększanie liczby łóżek dla pacjentów COVID-19 to priorytet – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Jednocześnie podjęto decyzję o przekształceniu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w tzw. szpital koordynujący.

Brakuje miejsc dla pacjentów z COVID-19

Ciągłe zwiększanie liczby łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-19 to aktualnie priorytet. W oparciu o wydane dziś decyzje Wojewody Małopolskiego zasób ten znacząco się powiększy. Co istotne, system placówek opiekujących się pacjentami z koronawirusem SARS-CoV-2 i podejrzeniem zakażenia obejmuje zarówno szpitale powiatowe, jak i wojewódzkie. Wiodąca pozostanie rola Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Równie ważne jest też to, aby zabezpieczyć ciągłość świadczeń medycznych udzielanych niezakażonym pacjentom.

Wiodąca rola Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie – jako największa i najbardziej wyspecjalizowana placówka medyczna w regionie – odgrywa wiodącą rolę w systemie opieki COVID-owej. Na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Szpital ten stanie się szpitalem koordynującym.

Oddział Małopolski Narodowego Funduszu Zdrowia ustalił wstępnie niezbędny zakres świadczeń, które będą realizowane w tej placówce dla pacjentów innych niż zakażeni koronawirusem SARS-Cov-2. Są to świadczenia, które nie są realizowane w innych placówkach medycznych lub mają szczególne znaczenie. W tym zakresie zachowana zostanie ciągłość. Pacjenci mogą być spokojni.

Decyzja dla Szpitala Uniwersyteckiego będzie obowiązywała od 12 października br. Liczbę łóżek dla pacjentów zakażonych określono na 308. Została ona wskazana przez Oddział Małopolski Narodowego Funduszu Zdrowia w uzgodnieniu z kierownictwem Szpitala Uniwersyteckiego.

W miarę wzrastających potrzeb wojewoda małopolski Łukasz Kmita będzie oczekiwał zwiększenia tej liczby. To bowiem z myślą o wiodącej roli Szpitala Uniwersyteckiego w walce z epidemią już od jej początku placówka ta otrzymywała największe środki finansowe zarówno z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, jak i budżetu państwa.

Minister Zdrowia – za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego – jeszcze w marcu 2020 r. przekazał placówce blisko 2 mln zł na zakup środków ochrony osobistej. Natomiast z Pakietu Medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej do lipca 2020 roku na rzecz Szpitala zostały przeznaczone środki w wysokości ponad 34,3 mln zł umożliwiające gruntowne doposażenie jednostki pod kątem walki z koronawirusem. SU otrzymał też dwie karetki oraz sprzęt przekazywany przez Ministerstwo Zdrowia. To tutaj trafiło też 67 z 117 respiratorów.

Dalsze zwiększenia liczby łóżek w szpitalach powiatowych i wojewódzkich

Przygotowaliśmy kolejne decyzje zwiększające liczbę łóżek dla pacjentów COVID-19 (na II poziomie zabezpieczenia). Tylko dziś wydaliśmy ponad 20 decyzji dla szpitali powiatowych i wojewódzkich. Na ich mocy baza łóżek dla pacjentów z koronawirusem zostanie rozszerzona o około 450, łącznie z wcześniej wydanymi decyzjami dając stopniowo zasób na poziomie około 1500 łóżek. Co istotne, ustalenia i analizy prowadzone są w oparciu o ścisłą współpracę z Oddziałem Małopolskim NFZ – tak, aby zapewnić ciągłość świadczeń we wszystkich zakresach, także tych niezwiązanych z koronawirusem.

– Małopolskie szpitale są pod względem sprzętowym przygotowane na dalszą walkę z COVID-19. Cały czas trwa wsparcie dla placówek medycznych – zarówno w zakresie środków ochrony osobistej, jak i sprzętu. Szpital Uniwersytecki otrzymał największe wsparcie, dlatego nieustająco podkreślam jego wiodącą rolę w opiece nad pacjentami i oczekuję zarazem partycypowania w dalszych działaniach w największym stopniu. Dziękuję za już włożony wysiłek – personelowi i kierownictwu wszystkich małopolskich placówek medycznych. Walka z epidemią to nasz wspólny wysiłek. To dla wszystkich trudny czas, ale jeśli będziemy działać zgodnie i angażować się na maksymalnym poziomie, uda nam się osiągnąć cele, które sobie stawiamy. Bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze. Dlatego cieszę się z tak licznych dowodów solidarności między szpitalami oraz aktów nieocenionej życzliwości i dobrej woli – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

/źródło: Biuro Prasowe UW w Krakowie/

redakcja 10.10.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również