Kamery live
prognoza pogody

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Małopolsce

29 października 2021 15:31

–  Pod względem zapadalności na 1000 mieszkańców Małopolska wypada wyjątkowo korzystnie dla tle innych województw. Mamy na uwadze regiony, w których sytuacja jest najgorsza: powiat tatrzański, miasto Kraków, powiat wielicki i powiat gorlicki – mówi małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Małopolsce

W związku z organizowaną przez policję akcją „Znicz”, jak również niepokojącą sytuacją epidemiologiczną, wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wzięli udział przedstawiciele małopolskiej Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas posiedzenia przedstawiono m.in. aktualną sytuację epidemiologiczną w Małopolsce.

Na podstawie analizy obecnej sytuacji epidemiologicznej w województwie małopolskim wskazano, że w powiatach województwa małopolskiego obserwujemy stopniowy wzrost zakażeń SARS-CoV-2. W przeciągu ostatnich 14 dni nastąpił wzrost wskaźników epidemiologicznych takich jak suma zachorowań oraz zapadalność na 10 000 mieszkańców.

Liczba wszystkich zachorowań (osób) w powiatach województwa małopolskiego w ostatnich 14 dniach tj. od 15 do 28 października 2021 r. wynosi 3110. Największą liczbę zachorowań w ciągu tego 14-dniowego okresu zarejestrowano kolejno w: m. Kraków (1014), powiatach: krakowskim (260), nowotarskim (174), tarnowskim (172) oraz nowosądeckim (152). Najmniej zachorowań w tym okresie zaobserwowano w powiecie miechowskim (21) oraz suskim (28).

W porównaniu do poprzedniego 14-dniowego okresu tj. od 01 do 14 października 2021 r. suma zachorowań w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego wzrosła w ciągu ostatnich 14 dni średnio o 136 % – czyli ponad dwukrotnie.

Średnia 14-dniowa zapadalność na COVID-19  na dzień 28.10.2021 r. w województwie małopolskim wynosi 9,1. Najwyższy wskaźnik zapadalności na 10 000 mieszkańców obserwujemy w powiecie tatrzańskim (15,3), i dalej kolejno w Krakowie (13,0) i powiecie gorlickim (11,5), natomiast najniższą wartość tego wskaźnika zarejestrowano w powiecie oświęcimskim (2,6), suskim (3,4) oraz wadowickim (4,3).

Ponadto należy wskazać, że w województwie małopolskim w obecnym 14-dniowym okresie analizy tj.  od 15 do 28 października 2021 r. obserwujemy ponad dwukrotny wzrost średniej 14-dniowej zapadalności na COVID-19 w porównaniu do analogicznego 14-dniowego okresu od 1 października do 14 października 2021 r., gdzie wskaźnik ten wynosił 3,9.

źródło: Małopolski Urząd  Wojewódzki w Krakowie

os 29.10.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również