Kamery live
prognoza pogody

Festiwal „Young Jazz Festival: Od Nowego Orleanu do Nowego Targu” – ostatnie dni na zgłoszenie!

24 maja 2023 16:38

To już ostatnie dni do zgłoszenia swojego udziału w Festiwalu „Young Jazz Festival: Od Nowego Orleanu do Nowego Targu”. Celem Festiwalu jest propagowanie muzyki jazzowej jako formy artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży, wspieranie rozwoju artystycznego uzdolnionych młodych ludzi, wyłonienie w drodze konkursu najlepszych muzyków amatorów w dziedzinie jazzu.

Festiwal „Young Jazz Festival: Od Nowego Orleanu do Nowego Targu” - ostatnie dni na zgłoszenie!

Zachęcamy dzieci i młodzież (solistów, duety i zespoły) do 19 roku życia do zgłaszania swoich nagrań do 28 maja 2023. Następnie jury Festiwalu wybierze finalistów, którzy wystąpią na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu w dniu 24 czerwca 2022. Szczegóły w regulaminie festiwalu oraz na stronie: www.mck.nowytarg.pl/konkursy

 

REGULAMIN FESTIWALU

„Young Jazz Festival: Od Nowego Orleanu do Nowego Targu”

 

  1. ORGANIZATOR: Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu

PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta Nowy Targ

PATRONAT MEDIALNY: nowytarg24.tv, Nowotarska Telewizja Kablowa, podhale24.pl, Tygodnik Podhalański, tp24.tv, Radio Alex, zne.plgoralinfo.pl

 

  1. CELE FESTIWALU:

2.1. Propagowanie muzyki jazzowej jako formy artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.

2.2. Wspieranie rozwoju artystycznego uzdolnionych ludzi.

2.3. Wyłonienie w drodze konkursu najlepszych muzyków amatorów w dziedzinie jazzu.

 

  1. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:

3.1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do uzdolnionej artystycznie 

i chcącej podnosić swoje umiejętności wykonawcze grupy dzieci i młodzieży.

3.2. Wyłonienie laureatów Festiwalu odbywa się drogą przesłuchań, w dwóch etapach:

– etap pierwszy: przesłuchania dostarczonych przez uczestników nagrań;

– etap drugi: przesłuchania finałowe w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu

3.3. Festiwal dotyczy artystycznego wyrazu muzyki jazzowej

– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły prezentujące różnorodne style i odcienie muzyki jazzowej.

– uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach podczas prezentacji finałowej wykonują 1 utwór zgłoszony wcześniej do Festiwalu drogą emailową.

3.4. Udział w Finale Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.

3.5. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je wyłącznie w formacie mp3.

3.6. Organizator zapewnia skład jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki.

3.7. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)

 

  1. UCZESTNICY:

4.1. Dzieci i młodzież z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w wieku od 6 lat do 19 roku życia,

4.2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, jak i uczestnicy niezrzeszeni.

4.3. Najważniejszym warunkiem jest, aby uczestnicy byli amatorami, w pozytywnym znaczeniu tego słowa – nie były to osoby „żyjące z muzyki”, pasjonujący się muzyką jazzową i jej pochodnymi.

 

  1. ZGŁOSZENIA:

5.1. Przygotowaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z Klauzulą RODO (załącznik nr 2) należy przesyłać/dostarczyć wypełnione do 28 maja 2023 na adres Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, tel.: 18 266 21 32.

5.2. Oprócz formy pisemnej prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres [email protected]. wraz z załączonym, nagranym utworem muzycznym oraz  ewentualnym podkładem muzycznym w formacie mp3.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo i w pełni wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń oraz zgłoszeń email.

 

  1. TERMINY:

6.1. Zgłoszenia listowne i email uczestników do: 28 maja 2023.

6.2. Jury ogłosi listę finalistów do 5 czerwca 2023.

6.3. Finał Festiwalu odbędzie się 24 czerwca 2023 w godz. 9.00-14.00 na Sali widowiskowej MCK Nowy Targ, al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ

6.4. Uczestnicy proszeni są o potwierdzenie udziału w finale do 20 czerwca 2023r. Brak potwierdzenia skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań Finałowych.

6.5. W dniu 23 czerwca 2023  w godz. 9:00 – 16:00 można będzie przeprowadzić próby przed Finałem. Termin należy wcześniej ustalić z Panem Tomaszem Szlagą z MCK Nowy Targ, tel. 18 266 21 32

6.6. Dodatkowo w dniu 24 czerwca 2023 o godz.18.00 odbędzie się Koncert Laureatów Festiwalu.

 

  1. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I RODO:

7.1. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos organizatorowi, tj. Miejskiemu Centrum Kultury w Nowym Targu.

7.2. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych przez  MCK Nowy Targ (załącznik nr 2).

os 24.05.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również