Kamery live
prognoza pogody

Dyrektor MBP: “Chcemy, aby nasza biblioteka była nowoczesną instytucją”

29 kwietnia 2022 16:18

“Chcemy, aby nasza biblioteka była nowoczesną instytucją, takim miejscem z duszą tj. strefą aktywnego i twórczego spędzania czasu, otwartą dla wszystkich mieszkańców miasta i niezbędną w ich otoczeniu instytucją” –  stwierdza Danuta Wojdyła, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu. 

Dyrektor MBP:

Na stronie głównej Urzędu Miasta Nowy Targ opublikowano podsumowanie bieżącej działalności MBP. Publikujemy je poniżej: 

“Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu jest upowszechnianie kultury, rozpoznawanie oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, edukacyjnych i informacyjnych, głównie społeczności lokalnej. Podstawowym celem biblioteki jest podejmowanie działań z zakresu organizacji i zapewnienia dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

Ponadto nowotarska książnica jest inkubatorem kształtowania kompetencji kulturowych i twórczych lokalnych społeczności, dla których jest najbliższym i najbardziej dostępnym źródłem edukacji kulturalnej. Obecna rola biblioteki nie sprowadza się tylko do miejsca do przechowywania i udostępniania zbiorów, ale to również miejsce integrujące lokalną społeczność poprzez różnorodne działania edukacyjno-animacyjne, wykorzystujące nowe technologie i innowacyjne metody współpracy z czytelnikami.

Interdyscyplinarne formy przekazu – spotkania autorskie, konkursy, prelekcje, lekcje biblioteczne, warsztaty literacko-plastyczne, warsztaty projektowania gier mobilnych oraz współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi i szkołami w znaczący sposób zwiększa dostępność do dóbr kultury.

Biblioteka realizując nieszablonowe i innowacyjne zadania o wysokiej wartości edukacyjnej, wykraczające poza podstawową działalność statutową kształtuje świadomych odbiorów kultury, podnosi poziom ich kompetencji kulturowych i artystycznych, a także integruje lokalną społeczność.

W bibliotece działa prężnie Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych i dzieci, który organizuje cykliczne spotkania poświęcone poznawaniu autorów, książek i gatunków literackich.

W roku 2022 planowany jest cykl działań, który będzie służył realizacji powyższych celów.

Do końca roku 2022 będą realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu dwa zadania, które otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa.

-Projekt pn. „Biblioteka w mieście, miasto w bibliotece” w ramach programu „Edukacja kulturalna 2022”.

Będą to działania wieloetapowe, składające się z cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, przeprowadzonych w okresie od maja do listopada 2022 r.: spotkania autorskie, koncert, prelekcje, wystawa, warsztaty literacko-plastyczne oraz konkursy: fotograficzny i plastyczny. Przewidziane są również działania on-line (spotkanie autorskie), aby zwiększyć dostępność do efektów realizacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

-Projekt pn. „Podhalańska ścieżka do niepodległości” realizowany z Programu „Niepodległa” na 2022 rok.

W ramach tego zadania zostanie przeprowadzony spacer tematyczny oraz zorganizowane zostaną warsztaty projektowania mobilnej gry terenowej, a także przeprowadzona premiera stworzonej przez uczniów nowotarskich szkół gry. Motywem przewodnim będzie walka o niepodległość Polski na terenie Podhala, a zwłaszcza Nowego Targu (1917-1922).

Planowany jest również zakup nowości wydawniczych na kwotę ok. 46 000 zł – dofinansowanie z Biblioteki Narodowej to 16 153 zł.

Wszystkie już przeprowadzone działania oraz te planowane do końca roku 2022 umożliwiają ich uczestnikom rozwijanie swoich zdolności, umiejętności i wiedzy. Jednocześnie skupiają one wokół biblioteki odbiorców wszystkich grup wiekowych i społecznych tworząc swoisty „most pokoleń”, a sama biblioteka staje się tzw. ”trzecim miejscem”, w  którym chętnie się przebywa, spędza czas wspólnie z innymi.

Chcemy, aby nasza biblioteka była nowoczesną instytucją, takim miejscem z duszą tj. strefą aktywnego i twórczego spędzania czasu, otwartą dla wszystkich mieszkańców miasta i niezbędną w ich otoczeniu instytucją.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu”

os 29.04.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również