Kamery live
prognoza pogody

Uchwała ws. opłaty targowej – na nadzwyczajnej, czwartkowej sesji

23 kwietnia 2019 15:22

Już pojutrze, Rada Miasta Nowy Targ zbierze się na nadzwyczajnej Sesji, której głównym celem jest podjęcie nowej uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ. Zgodnie z prawem i wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, część zapisów tej poprzedniej – podjętej w grudniu 2017 roku, podnoszącej stawkę opłaty targowej z 50 gr do 1 zł – jest nieważnych i aktualnie nie obowiązuje. Nowa uchwała  – poza trzema niezbędnymi poprawkami formalnymi – nie zmieni brzmienia, niezmienione pozostaną też stawki opłaty targowej. Nadzwyczajna Sesja rozpocznie się o godz. 14:30 i będzie poprzedzona posiedzeniem komisji komunalnej. 

Uchwała ws. opłaty targowej - na nadzwyczajnej, czwartkowej sesji

Podjęcie nowej uchwały jest konieczne z uwagi na oddalenie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 16 kwietnia br. Wyrok stwierdził nieważność jednego z paragrafów zaskarżonej uchwały wraz z załącznikiem, czego powodem była usterka formalna. “Konieczne jest wyraźne wskazanie w treści uchwały kwoty stawki maksymalnej. Nie jest wystarczające zamieszczenie w uchwale ogólnego sformułowania, iż “przeliczona kwota opłaty nie może być wyższa od ustawowej maksymalnej stawki opłaty targowej” – argumentował Sąd w uzasadnieniu wyroku.

Uchwałę, którą radni będą podejmować w czwartek, uzupełniono o zapis “Przeliczona kwota opłaty nie może być wyższa od ustawowej maksymalnej stawki opłaty targowej w wysokości 778, 20 zł”.

W uchwale wprowadzono jeszcze dwie kosmetyczne zmiany – skreślając zbędne słowo w jednym z paragrafow oraz aktualizując listę inkasentów (pomniejszoną o spółkę Nowa Targowica, która wypowiedziała umowę na pobieranie inkaso opłaty targowej),   jednak zasadnicza treść uchwały, w tym wysokość stawek opłaty targowej, pozostawiono bez zmian.

/os

Targowica bez inkasentów. Uchwała do poprawki. Nadpłaty do zwrotu?

Kasacja wyroku w sprawie opłat targowych – oddalona przez NSA

os 23.04.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również