Kamery live
prognoza pogody

Kasacja wyroku w sprawie opłat targowych – oddalona przez NSA

17 kwietnia 2019 00:32

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dziś skargę kasacyjną, złożoną przez miasto po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z września ubiegłego roku, jaki zapadł w związku ze skarżoną przez kupców uchwałą podnoszącą stawki opłaty targowej z 50 gr na 1 zł. W uchwale – a konkretnie w załączniku do niej – dopatrzono się usterki formalnej. Argumentowaliśmy, że w poprzednich uchwałach też tego nie było, a sąd tego nie kwestionował. To jest jednak element, który nie był przez kupców skarżony. Oni skarżyli zupełnie co innego. Skarżyli możliwość różnicowania, podnoszenia stawek, a sąd uznał, że samorząd ma pełne prawo o tym decydować – komentuje burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha. 

Kasacja wyroku w sprawie opłat targowych - oddalona przez NSA

Przypomnijmy, że uchwała podnosząca 50 groszową opłatę preferencyjną za metr kwadratowy stoiska zapadła pod koniec 2017 roku, mimo głośnego protestu przedstawicieli kupców, spółki Nowa Targowica i Nowotarskiej Izby Gospodarczej. Intencją burmistrza, jako autora projektu uchwały, było przynajmniej zbliżenie przychodów z nowego placu do tych, jakie miasto uzyskiwało ze starej targowicy na osiedlu Bereki. Opłata targowa na rzecz miasta to tylko niewielka część ogółu kosztów, jakie na placu targowym muszą ponosić kupcy.

Stawka w wysokości 1 zł za metr kwadratowy weszła w życie od 1 marca 2018 roku i z początku również była oprotestowywana – kupcy uiszczali należność w 1-groszowym bilonie. Już wówczas Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajmował się skargą złożoną przez grupę handlujących z nowotarskim zameldowaniem, przy wsparciu Stowarzyszenia Kupieckiego Nowa Targowica. Wyrok w tej sprawie – na niekorzyść miasta – zapadł we wrześniu 2018 roku. Co do meritum sprawy, tj. że podwyżka opłaty targowej została wprowadzona w sposób niezgodny z prawem, zarzuty kupców zostały wówczas oddalone. WSA wytknął natomiast błąd formalny – chodziło o brak zapisu w jednym z punktów załącznika do uchwały, formułki, że “przeliczona kwota opłaty nie może być wyższa od ustawowej maksymalnej stawki opłaty targowej”. NSA podtrzymał teraz stanowisko sądu niższej instancji. 

-Myśmy się bronili, argumentowaliśmy, że w poprzednich uchwałach tego nie było, a sąd tego nie kwestionował. To jest jednak element, który nie był przez kupców skarżony – podkreśla burmistrz Grzegorz Watycha – Oni skarżyli zupełnie co innego. Skarżyli przede wszystkim to, czy jest możliwość podniesienia, różnicowania, byli przeciwni przede wszystkim podwyżce. A sąd powiedział, że samorząd ma pełne prawo o tym decydować. 

-Ten błąd formalny zawsze był, sąd go nie kwestionował, np. kiedy pan Żarnecki skarżył uchwałę – dodaje Przewodniczący Rady Miasta, Grzegorz Luberda

Jest wielce prawdopodobne, że poprawiona uchwała ponownie trafi na Sesję Rady Miasta. Co do ewentualnych zwrotów wpłaconych przez kupców kwot, burmistrz nie widzi takiej możliwości. Na razie czeka na uzasadnienie wyroku.

/os

fot. arch. nowytarg24.tv

os 17.04.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również