Kamery live
prognoza pogody

Ochrona powietrza – głównym tematem sprawozdania burmistrza

5 lutego 2020 15:04

Burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha dużą część swojego sprawozdania poświęcił  tematowi ochrony powietrza. Rozszerzone informacje na temat aktualnie podejmowanych przez miasto działań w tym zakresie będą teraz stałym punktem jego wystąpienia. Burmistrz zapewnił, że w miejskiej kasie nie zabraknie pieniędzy na dofinansowania dla mieszkańców chcących wymienić kopciuchy: “W przypadku wyczerpania środków dotacyjnych z budżetu miasta, przewidzianych w 2020 roku na ten cel, uruchomione zostaną kolejne środki finansowe”.

Ochrona powietrza - głównym tematem sprawozdania burmistrza

Ochrona powietrza jako priorytet

Począwszy od lutowej Sesji, burmistrz Nowego Targu postanowił zmienić nieco formułę swoich wystąpień. Nie odczytuje już całości sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, punkt ciężkości przenosząc teraz na temat ochrony powietrza. To właśnie ten, obszernie przedstawiony temat, zajął większą część sprawozdania. 

Poza standardowo podawanymi informacjami o ilości przeprowadzanych przez miejski ekopatrol kontroli palenisk w nieruchomościach (w ostatnim miesiącu było ich 39), nałożonych przez Sąd na wniosek magistratu karach grzywny (jedna w wysokości 5570 zł), czy udziale urzędników w konferencjach, akcjach i spotkaniach, burmistrz zaprezentował podsumowanie wszystkich działań w zakresie ochrony powietrza, jakie były podejmowane przez miasto w ciągu ostatnich 4 lat.

607 wymienionych kotłów, 871 kontroli, 15 wyroków sądowych

Zgodnie ze statystykami, od stycznia 2016 do obecnego czasu wymieniono łącznie 607 starych kotłów na paliwa stałe w ramach Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego. Dofinansowania dla mieszkańców pochodziły ze środków unijnych w ramach RPO WM, ze środków WFOŚiGW w Krakowie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz z budżetu miasta. Liczba ta nie obejmuje inwestycji prywatnych wymiany starego pieca bez udziału środków publicznych. W tym samym okresie przeprowadzono 871 kontroli, z czego prawie połowa (396) dotyczy tylko roku 2019.

Od 2017 roku Sąd Rejonowy w Nowym Targu, dzięki kontrolom palenisk przeprowadzanym przez pracowników magistratu wydał w sumie 15 wyroków celem nałożenia kar grzywny na mieszkańców spalających odpady. –W najbliższym czasie również działania kontrolne i prewencyjne zostaną wzmocnione poprzez naloty dronem – zapowiedział burmistrz.

Kontrole możliwe są dzięki umowie z laboratorium z Jastrzębia-Zdroju, gdzie badane są pobrane przez urzędników próbki odpadów paleniskowych. Burmistrz właśnie podpisał umowę dotyczącą kontynuacji współpracy miasta z laboratorium. Przy okazji kontroli, jak i przeprowadzanych co jakiś czas inspekcji  termowizyjnych, na starych kotłach c.o. naklejane są informacje dotyczące ostatecznego terminu ich wymiany zgodnie z założeniami uchwały antysmogowej.

-Podczas kontroli upoważnieni pracownicy z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska udzielają także informacji o możliwościach dofinansowania do wymiany kotłów, zbierają informacje do obowiązkowej wojewódzkiej bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków – mówi burmistrz Grzegorz Watycha. Do tej pory inwentaryzowano w sumie 1 400 budynków z terenu miasta. 

MPEC będzie kontynuował rozbudowę sieci w kierunku centrum

“W przypadku wyczerpania środków, uruchomione zostaną kolejne”

-Realizacja programów dofinansowania trwa. W przypadku wyczerpania środków dotacyjnych z budżetu miasta, przewidzianych w 2020 roku na ten cel dla mieszkańców – jest to 500 tys. złotych – uruchomione zostaną kolejne środki finansowe aby mieszkańcy chcący wymienić stare kotły na nowoczesne, mogli skorzystać z dotacji – zapewnił burmistrz Grzegorz Watycha.

Właściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowy Targ zainteresowani wymianą kotłów w ramach dotacji, mogą otrzymać w 2020 roku dofinansowanie do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwami stałymi na kotły kondensacyjne na gaz z sieci i przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wysokość dofinansowania wynosi 5 tys. zł dla jednej inwestycji.

W mieście realizowany jest także rządowy program “Czyste Powietrze” – przez biurokratyczne trudności, przy pomocy urzędników udało się w ciągu ostatniego roku przebrnąć  20 wnioskującym. Nowy Targ uczestniczy również w dużym międzygminnym projekcie dotyczącym montażu instalacji OZE w ramach którego podpisano 193 umowy na 207 instalacji w tym; kolektory słoneczne (67 instalacji), panele fotowoltaiczne (75), pompy ciepła (65). Planowane są dodatkowe instalacje na panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne.

“Obwarzanek Krakowski” zamiast Nowego Targu – chodzi o prawie 4 mln obiecanego dofinansowania

W sprawozdaniu nie brakło gorzkiej informacji na temat przesunięcia środków przeznaczonych na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła z Nowego Targu na tzw. “Obwarzanek Krakowski”. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła 3 mln 874 tys.zł , a przeznaczona była na wykonanie 189 inwestycji planowanych do realizacji, w tym 103 na gaz z sieci, 38 na biomasę i 48 na podłączenia do sieci ciepłowniczej.

-Pomimo zatwierdzenia wniosku przez służby marszałka województwa małopolskiego o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ, nie został on dofinansowany.  Obiecane środki zostały przekazane na tzw. “Obwarzanek Krakowski” – poinformował burmistrz. To właśnie było jednym z powodów wystąpienia – jeszcze w listopadzie 2019 roku – o pomoc finansową w wysokości 1,5 mln złotych do Premiera. 

-Nasze pismo zostało skierowane przez Premiera do Ministerstwa Klimatu, czekamy na odpowiedź – mówi Grzegorz Watycha. 

W walce z niską emisją nie pomógł też GIOŚ, który odmówił instalacji na terenie Nowego Targu dodatkowych, referencyjnych stacji pomiarowych. W szerzeniu wiedzy na temat stanu powietrza w różnych częściach miasta pomocne są sensory Airly, instalowane przez prywatne podmioty lub osoby. Jeden z nich jest własnością NTVK, inny z własnej inicjatywy zainstalował na terenie szkoły podstawowej na Niwie Przewodniczący Rady Miasta. 

Impas w sprawie magistrali geotermalnej – przełamany

Miasto informuje mieszkańców, mieszkańcy informują miasto

-Ciągła praca w celu poprawy jakości powietrza, a także monitorowanie zjawiska zanieczyszczenia, w tym informowanie społeczeństwa o tym problemie to zadanie, które realizuje w trybie ciągłym nasz samorząd gminny. – podsumował burmistrz Nowego Targu w swoim sprawozdaniu – Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że powietrze nie zna granic, dlatego winny zostać podjęte stanowcze działania w zakresie ochrony powietrza również przez inne samorządy, w szczególności graniczne z miastem Nowy Targ.

W najbliższym czasie, wraz z decyzjami podatkowymi, po raz kolejny zostanie przesłana do mieszkańców miasta informacja o obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej oraz o możliwości wsparcia finansowego dla właścicieli budynków mieszkalnych przy wymianie starych kotłów c.o. na nowoczesne i ekologiczne.  

W Urzędzie Miasta uruchomiony jest tryb zgłaszania nieprawidłowości, czynny całą dobę pod numerem telefonu: 18 26 64 888, gdzie mieszkańcy mogą nagrywać swoje zgłoszenia. Można także wysłać wiadomość e-mail pod adres: [email protected]

/os

os 05.02.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również