Kamery live
prognoza pogody

XLV Sesja Rady Miasta Nowy Targ – NA ŻYWO tylko u nas!

29 stycznia 2018 08:48
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już dziś od godziny 15:00 transmisja LIVE kolejnej Sesji Rady Miasta – pierwszej w 2018 roku. Bądźcie z nami!

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

 5. Prezentacja w zakresie prowadzonego monitoringu oraz pomiaru zanieczyszczeń powietrza w Nowym Targu- Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Paweł Ciećko.

 6. Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za 2017 rok.

 7. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za 2017 rok.

 8. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta za 2017 rok.

 9. Sprawozdanie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta za 2017 rok.

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2017 rok.

 11. Interpelacje i zapytania.

 12. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 2015r. w sprawie powołania Nowotarskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.

 2. Powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ i wyboru Przewodniczącego Komisji.

 3. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 2018 roku.

 4. Ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ.

 5. Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań bieżących.

 6. Przedłużenia umów dzierżawy.

 7. Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zacisze w Nowym Targu.

 8. Zbycia w drodze bezprzetargowej działki ew. nr 12354/5 stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ.

 9. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).

 10. Zmiany Uchwały budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta.

 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie obrad.

os 29.01.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również