Kamery live
prognoza pogody

Województwo Małopolskie wspiera pasterstwo

20 kwietnia 2022 13:27

Zanim bacowie wyruszą wraz z owcami na górskie pastwiska cała społeczność pasterska spotyka się na tradycyjnym bacowskim święcie – Redyku Wiosennym. W tym roku podczas Redyku, w niedzielę 24 kwietnia 2022 roku w Ludźmierzu, marszałek Witold Kozłowski wręczy przedstawicielom Związku Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II promesę na ponad milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych.

Województwo Małopolskie wspiera pasterstwo

-Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera ochronę bioróżnorodności i krajobrazu przyrodniczego i kulturowego gór. Przykładem takich działań jest m.in. czynna ochrona przyrody poprzez przeprowadzenie wypasu kulturowego owiec na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo. Wypas kulturowy owiec zapobiega też procesowi zaniku polan reglowych, na których znajdują się siedliska rzadkich roślin. Zachowanie gospodarki pasterskiej w Małopolsce jest też ważne ze względu na wielowiekowe tradycje lokalnej ludności – mówi marszałek Witold Kozłowski.

19 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu”.

W ramach tego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił dotacji celowej na dofinansowanie wypasu kulturowego owiec na terenie 10 regionów Województwa Małopolskiego, Związkowi Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II, na łączną kwotę ponad 1 870 000 zł.

2 mln zł na ochronę różnorodności biologicznej. Z dopłat będą mogli skorzystać bacowie

-Małopolska to region górski i jedno z trzech województw karpackich w Polsce. Takie położenie geograficzne wiąże się z szeregiem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, które są naszym dziedzictwem. Wpływają one zarówno na jakość życia mieszkańców jak i atrakcyjność turystyczną regionu – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Wsparcie trafi do baców, którzy wypasając owce dbają o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Małopolski jako regionu górskiego.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

os 20.04.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również