Kamery live
prognoza pogody

PSZOK dla nowotarżan – za sześć miesięcy

16 czerwca 2021 16:20
Wyciszenie Włącz dźwięk

NOWY TARG. Za sześć miesięcy będzie gotowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Nowego Targu. Umowę na wykonanie tego obiektu wraz ciągami komunikacyjnymi burmistrz Grzegorz Watycha podpisał dziś z przedstawicielem wybranej w przetargu firmy TPB Łukaszczyk z Zaskala.

PSZOK powstanie na ponad półhektarowym terenie obok lokalnej instalacji sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Jana Pawła II, przy drodze krajowej w kierunku Białki i Bukowiny Tatrzańskiej.

Wniosek o dotację na taki obiekt miasto składało już w 2018 roku, wpisując się w zarówno ustawowe, jak i unijne wymogi selektywnego odbierania odpadów stawiane samorządom. Szanse na pozyskanie dotacji otworzyło dopiero ogłoszenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska naboru w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ocena wniosków trwała prawie dwa lata.

Części składowe tej inwestycji to:

– rampa do rozładunku odpadów przywożonych po wyselekcjonowaniu

– obiekt warsztatowo-magazynowy

– kontenerowy budynek socjalny dla pracowników

– waga na wjeździe

– kilka miejsc postojowych

– droga dojazdowa.

Ale co ważne – na ternie miasta w ramach tego przedsięwzięcia zostaną zlokalizowane 64 mini-punkty selektywnej zbiórki. Dofinansowany z Funduszu Spójności projekt uwzględnia też działania promocyjno-informacyjne oraz ścieżkę edukacyjną przybliżającż zagadnienia segregacji i recyklingu, by już u najmłodszych kształtować świadomość, jak można ograniczyć strumień odpadów.

Wartość umowy wykonawczej brutto to bez mała 4 miliony 859 tys. Unijne dofinansowanie wynosi nieco ponad 3 miliony 777,5 tys. zł. Dokumentacja projektowa sporządzona przez spółkę „Proeco” Bielska-Białej – której zadaniem było też uzyskanie pozwolenia na budowę – kosztowała 77,5 tys. zł.

Nasz PSZOK będzie większy od tego w Krościenku – zapowiada burmistrz Grzegorz Watycha. – Bazujemy też na doświadczeniach innych samorządów. Niestety, dzisiaj zbiórka nawet wyselekcjonowanych odpadów to nie jest przedsięwzięcie, które przynosi zysk. Nie ma już na nie takiego zbytu, żeby dochód ze sprzedaży pokrył koszty funkcjonowania. Selekcja jest tylko po to, żeby koszty umniejszyć przez to, że frakcje będą przywożone bezpośrednio przez mieszkańców.

Rozplanowanie PSZOK-u i posiadany przez miasto areał areał dają też możliwość rozbudowy.

PSZOK-iem będzie zarządzał Miejski Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. Pracownik „zieleni” już od roku obsługiwał PSZOK, który na zlecenie miasta prowadziła firma FCC. A rok to już czas pozwalający na zebranie doświadczeń. A te nie były krzepiące. Wiele osób – posługując się dowodem osobistym z nowotarskim zameldowaniem – domagało się odebrania w PSZOK-u odpadów budowlanych lub gabarytów ewidentnie pochodzących z działalności gospodarczej, często prowadzonej poza terenem miasta. Sytuację zawsze wyjaśniało sprawdzenie umowy śmieciowej” dla danego adresu.

Teoretycznie rzecz biorąc, miasto wcale nie musiałoby budować własnego PSZOK-u, gdyż zawsze może zlecić tę usługę instalacji przetwarzającej odpady komunalne. Jednak…

Lepszy jest własny, lepiej dopilnowany – nie ma wątpliwości burmistrz. – Doświadczenia są cenne, a one mówią, że trzeba sobie tego przypilnować i mieć wpływ. A kto zleca remont po „okazyjnej” cenie, niech pomyśli, czy odpady nie będą gdzieś podrzucone. Bo podrzucanie powoduje, że cały czas musimy działać na zasadzie represji i fotopułapek.

Dla obiektu, który będzie miał do czynienia z różnymi rodzajami zabrudzeń, zaprojektowanych jest kilka szczelnych zbiorników na odcieki – od tych z hali i terenów wyasfaltowanych, po deszczówkę i ścieki bytowe. PSZOK nie stwarza więc zagrożenia, by substancje ropopochodne, chemiczne czy gnilne przedostały się do wód powierzchniowych czy skaziły glebę.

Przekazanie placu budowy nastąpi 22. czerwca.

– 6-miesięczny termin jest realny – zapewnia Krzysztof Łukaszczyk.

Przypomnijmy jeszcze, że PSZOK będzie przyjmował odpady wyłącznie z gospodarstw domowych mieszkańców Nowego Targu, którzy posiadają umowy zawarte z Urzędem Miasta.

Będzie tutaj można oddać praktycznie wszystkie rodzaje nieczystości stałych, czyli konkretnie:

– zużyte baterie i akumulatory

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

– meble i inne odpady wielkogabarytowe

– zużyte opony

– odpady budowlane i rozbiórkowe

– przeterminowane leki i chemikalia

– popiół

– odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

– metal

– papier

– tworzywa sztuczne

– opakowania wielomateriałowe

– szkło

– tekstylia i odzież

– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Prowadzona działalność będzie polegać na:

  • przyjęciu odpadów zgodnie z obowiązującym wykazem i limitami
  • czasowym magazynowaniu zebranych odpadów
  • przekazaniu przyjętych do Punktu odpadów do uprawnionych odbiorców zewnętrznych.

Ale to wszystko od końca grudnia.

(asz)

 

 

Anna Szopińska 16.06.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również