Kamery live
prognoza pogody

NFOŚ obejmuje udziały w MPEC-u. 18-milionowy zastrzyk na rozwój

25 kwietnia 2022 16:35
Wyciszenie Włącz dźwięk

NOWY TARG. Głosami dziewiętnastu radnych (przy dwóch wstrzymujących się) miejski samorząd zaakceptował podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozmowy w tej sprawie, których celem było pozyskanie zewnętrznego wsparcia dla rozwoju sieci ciepłowniczej na terenie miasta, toczyły się od dłuższego czasu. Ich efektem była decyzja Zarządu NFOŚ o zainwestowaniu w nowotarską spółkę. Ma się to dokonać przez podwyższenie jej kapitału zakładowego.

– Narodowy Fundusz obejmie 36 tysięcy udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy – informowała na dzisiejszej sesji Rady Miasta pani skarbnik Ewa Bobek. – W związku z tym wartość udziałów będzie stanowiła łącznie 18 milionów zł. Środki przeznaczone będą na dokapitalizowanie realizacji proekologicznych inwestycji.

Władze miasta uzgodniły z Narodowym Funduszem, że objęcie udziałów jest czasowe – na 15 – 20 lat. Po tym okresie własnością miasta znów będzie całość udziałów w ciepłowniczej spółce.

Środki pozyskane dzięki podwyższeniu kapitału zakładowego MPEC-u zwiększą dynamikę rozwoju sieci w kierunku centrum, pomogą też w zmianie nośników energii, czyli w zastąpieniu wykorzystywanego do tej pory miału węglowego gazem ziemnym. Efektywność systemu ciepłowniczego ma podnieść kogeneracja, czyli przetwarzanie gazu zarówno na energię cieplna, jak i elektryczną. W perspektywie kilkuletniej Nowy Targ powinien się doczekać podłączenia do sieci geotermalnej. Na razie gmina Szaflary jest przed rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie najgłębszego w Polsce odwiertu (7 kilometrów), który ciepłem z wnętrza ziemi pozwoli zasilić znaczną część gminy i miasto.   

(asz)

 

Anna Szopińska 25.04.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również