Kamery live
prognoza pogody

Na trasie nowej „zakopianki” – zaczęło się przejmowanie nieruchomości

15 lipca 2020 12:27
Wyciszenie Włącz dźwięk

PODHALE. Generalny wykonawca nowej „zakopianki” na odcinku Rdzawka – Nowy Targ, czyli śląska firma Intercor z Zawiercia, dziś przedkłada Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szczegółowy harmonogram robót na cały okres budowy. Równocześnie właściciele działek na trasie nowej nitki otrzymali zawiadomienia  o  wydanej przez wojewodę decyzji ZRID. 

Najwcześniej został przygotowany plac na sprzęt przy planowanym węźle Klikuszowa. Jak informuje rzeczniczka krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji, Iwona Mikrut, wykonana też została ekspertyza techniczna budynków przylegających do placu budowy. Wykonawca kończy inwentaryzację dróg, z których będzie korzystał przy prowadzeniu robót. Przygotowuje się także do wprowadzenia tymczasowej  organizacji ruchu w miejscach planowanych wyjazdów z budowy na drogi publiczne.

Nieruchomości przeznaczone pod ostatni odcinek nowej „zakopianki” nabywane są w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Przepisy te regulują między innymi termin wydania nieruchomości oraz procedurę nabywania gruntów wraz z ustaleniem odszkodowania za nie. Projektowane granice podziału nieruchomości zatwierdza decyzja ZRID, przenosząc także prawo własności na rzecz Skarbu Państwa.

Wydanemu 25. czerwca zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ze względu na ważny interes społeczny, wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Dla właścicieli nieruchomości zajmowanych pod pas drogowy oznacza to, iż po otrzymaniu zawiadomienia są zobowiązani do niezwłocznego ich wydania, opróżnienia budynków i lokali, tak, by zarządca drogi mógł je przejąć.

Brak zgody właściciela na dobrowolne wydanie nieruchomości oraz podejmowanie jakichkolwiek działań uniemożliwiających wykonanie zamierzonych prac powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Kosztami takiego postępowania obciążona jest osoba, w stosunku do której będzie ono prowadzone.

Właścicielom przejmowanych nieruchomości przysługuje oczywiście odszkodowanie i to kolejne postępowanie z mocy ustawy również wszczyna Wojewoda Małopolski. W przypadku decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzja ustalająca wysokość odszkodowania powinna być wydana w terminie 60 dni od wydania decyzji ZRID. Konkretna kwota jest ustalana na podstawie oględzin niezależnego rzeczoznawcy i sporządzonego przez niego operatu szacunkowego, co kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Do obowiązków Wojewody należy informowanie właścicieli o wyznaczeniu rzeczoznawcy majątkowego, który będzie sporządzał wycenę ich nieruchomości oraz o sporządzeniu przez niego operatu. Daje to możliwość wglądu w wycenę i wyrażenia swojej opinii.

Dla właściciela istotne jest, że gdy stosowne oświadczenie o wydaniu nieruchomości złoży Generalnej Dyrekcji nie później niż do 30 dni od doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wysokość odszkodowania będzie podwyższona o 5 procent wartości jego działki. W przypadku objętych decyzją ZRID budynków i dotrzymania terminu złożenia oświadczenia, wysokość odszkodowania powiększa się o 10 tysięcy.

Ma też właściciel prawo odwołania się od decyzji ZRID. Wtedy może wnioskować do inwestora o zaliczkę w wysokości 70 procent  odszkodowania ustalonego przez Wojewodę w decyzji administracyjnej.

Zatem postępowania, które są skutkiem wydanej decyzji ZRID – ruszyły. Generalny wykonawca, firma Intercor, już teraz prosi właścicieli o telefoniczny kontakt z geodetami, celem umówienia spotkań na gruncie. Obwieszczenie z numerami telefonów można znaleźć w gablocie ogłoszeniowej parafii św. Jadwigi Królowej.

Oto kontakt:

Magdalena Więcek-Ogorzałek 609 728 750

Katarzyna Balcer 696 919 551

Rozpoczęła się budowa zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu

 

Anna Szopińska 15.07.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również