Kamery live
prognoza pogody

Marszałek odpisuje w sprawie prewentorium

Podczas marcowej Sesji, nowotarscy radni wystosowali do władz wojewódzkich apel w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu. To kolejne już, oficjalne pismo Rady Miasta w tej sprawie – poprzednie przesłano w maju 2013 roku, jednak nie odniosło ono skutku. Radni raz jeszcze zadeklarowali, że Gmina Miasto Nowy Targ w dalszym ciągu jest zainteresowana […]
Marszałek odpisuje w sprawie prewentorium

Podczas marcowej Sesji, nowotarscy radni wystosowali do władz wojewódzkich apel w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu. To kolejne już, oficjalne pismo Rady Miasta w tej sprawie – poprzednie przesłano w maju 2013 roku, jednak nie odniosło ono skutku. Radni raz jeszcze zadeklarowali, że Gmina Miasto Nowy Targ w dalszym ciągu jest zainteresowana przejęciem nieruchomości od Samorządu Województwa Małopolskiego, by na jej bazie utworzyć „tętniący życiem ośrodek” zapewniający opiekę i pomoc osobom starszym, jak i warunki do rekonwalescencji. Adresatami apelu byli Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Bochenek. 

Radni wystosują apel w sprawie byłego prewentorium

Sprawa zagospodarowania nieruchomości wojewódzkiej położonej w Nowym Targu – Kowańcu jest dla Woj. Małopolskiego bardzo ważna, a to z uwagi na potencjał tej nieruchomości i rolę, jaką mogłaby spełniać dla regionu i lokalnej społeczności – czytamy w odpowiedzi pana marszałka Witolda Kozłowskiego – Zaproponowany przez Władze Gminy sposób jej wykorzystania jest godny rozważenia, ale zarówno w 2013 roku, jak i obecnie, mimo aktywności województwa w prowadzonych postępowaniach zwrotowych przed Starostą Nowotarskim, nadal trwa postępowanie w stosunku do części działek.

A to oznacza, że zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, której postanowienia determinują działania wszystkich samorządów i Skarbu Państwa, zbycie nieruchomości nie może nastąpić do czasu zakończenia postępowań dotyczących prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=72_4D8ku_8k&amp=&t=7s

Ze swojej strony wyrażam ubolewanie, iż pomimo tylu lat, postępowanie zmierzające do ustalenia prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa nie zostało zakończone – pisze na koniec marszałek Witold KozłowskiNiemożność rozporządzenia nieruchomością przez Województwo nie wynika z niechęci lub opieszałości, a jedynie z przeszkody prawnej uniemożliwiającej obrót nieruchomością. 

Samo rozważenie wniosku Gminy Miasto Nowy Targ będzie możliwe zatem dopiero po zakończeniu postępowania zwrotowego. Marszałek Kozłowski podaje również, że “dodatkowo i niezależnie od trwającego postępowania, ustalane są ewentualne roszczenia spadkobierców poprzednich właścicieli tych części nieruchomości, które nie były dotychczas objęte postępowaniami o zwrot”. 

/os

os 15.04.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
potomek chłopa polskiego 09:21 16.04.2019

W Warszawie kwitnie złodziejska prywatyzacja, która rozlała się na cały kraj, prawowici właściciele są oszukiwani, władza liczy, że czas swoje zrobi. Trudno nam zerwać z spuścizną komuny, w Sądach i nie tylko panoszą się duchy PRL (klany, kasty, mafie,..), a skrzywdzony właściciel może szukać sprawiedliwości u Pana Boga. Wystarczy być uczciwym, uczciwie rozmawiać z właścicielami wywłaszczonych terenów, zaproponować godne rekompensaty lub zwrócić zagrabione mienie

Zobacz również