Kamery live
prognoza pogody

Marszałek odpisuje w sprawie prewentorium

Podczas marcowej Sesji, nowotarscy radni wystosowali do władz wojewódzkich apel w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu. To kolejne już, oficjalne pismo Rady Miasta w tej sprawie – poprzednie przesłano w maju 2013 roku, jednak nie odniosło ono skutku. Radni raz jeszcze zadeklarowali, że Gmina Miasto Nowy Targ w dalszym ciągu jest zainteresowana […]
Marszałek odpisuje w sprawie prewentorium

Podczas marcowej Sesji, nowotarscy radni wystosowali do władz wojewódzkich apel w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu. To kolejne już, oficjalne pismo Rady Miasta w tej sprawie – poprzednie przesłano w maju 2013 roku, jednak nie odniosło ono skutku. Radni raz jeszcze zadeklarowali, że Gmina Miasto Nowy Targ w dalszym ciągu jest zainteresowana przejęciem nieruchomości od Samorządu Województwa Małopolskiego, by na jej bazie utworzyć „tętniący życiem ośrodek” zapewniający opiekę i pomoc osobom starszym, jak i warunki do rekonwalescencji. Adresatami apelu byli Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Bochenek. 

Radni wystosują apel w sprawie byłego prewentorium

Sprawa zagospodarowania nieruchomości wojewódzkiej położonej w Nowym Targu – Kowańcu jest dla Woj. Małopolskiego bardzo ważna, a to z uwagi na potencjał tej nieruchomości i rolę, jaką mogłaby spełniać dla regionu i lokalnej społeczności – czytamy w odpowiedzi pana marszałka Witolda Kozłowskiego – Zaproponowany przez Władze Gminy sposób jej wykorzystania jest godny rozważenia, ale zarówno w 2013 roku, jak i obecnie, mimo aktywności województwa w prowadzonych postępowaniach zwrotowych przed Starostą Nowotarskim, nadal trwa postępowanie w stosunku do części działek.

A to oznacza, że zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, której postanowienia determinują działania wszystkich samorządów i Skarbu Państwa, zbycie nieruchomości nie może nastąpić do czasu zakończenia postępowań dotyczących prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa. 

Ze swojej strony wyrażam ubolewanie, iż pomimo tylu lat, postępowanie zmierzające do ustalenia prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa nie zostało zakończone – pisze na koniec marszałek Witold KozłowskiNiemożność rozporządzenia nieruchomością przez Województwo nie wynika z niechęci lub opieszałości, a jedynie z przeszkody prawnej uniemożliwiającej obrót nieruchomością. 

Samo rozważenie wniosku Gminy Miasto Nowy Targ będzie możliwe zatem dopiero po zakończeniu postępowania zwrotowego. Marszałek Kozłowski podaje również, że “dodatkowo i niezależnie od trwającego postępowania, ustalane są ewentualne roszczenia spadkobierców poprzednich właścicieli tych części nieruchomości, które nie były dotychczas objęte postępowaniami o zwrot”. 

/os

os 15.04.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
potomek chłopa polskiego 09:21 16.04.2019

W Warszawie kwitnie złodziejska prywatyzacja, która rozlała się na cały kraj, prawowici właściciele są oszukiwani, władza liczy, że czas swoje zrobi. Trudno nam zerwać z spuścizną komuny, w Sądach i nie tylko panoszą się duchy PRL (klany, kasty, mafie,..), a skrzywdzony właściciel może szukać sprawiedliwości u Pana Boga. Wystarczy być uczciwym, uczciwie rozmawiać z właścicielami wywłaszczonych terenów, zaproponować godne rekompensaty lub zwrócić zagrabione mienie

Zobacz również