Kamery live
prognoza pogody

Małopolski wypas kulturowy owiec- ruszył konkurs

12 lutego 2022 09:23

Samorząd Województwa Małopolskiego realizując zapisy „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu”.

Małopolski wypas kulturowy owiec- ruszył konkurs

– Małopolska to region górski i jedno z trzech województw karpackich w Polsce. Takie położenie geograficzne wiąże się z szeregiem walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych, które są naszym dziedzictwem. Wpływają one zarówno na jakość życia mieszkańców jak i atrakcyjność turystyczną regionu – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka – W trosce o zachowanie tych wartości Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera ochronę bioróżnorodności i krajobrazu przyrodniczego i kulturowego gór. Przykładem takich działań jest m.in. czynna ochrona przyrody poprzez przeprowadzenie wypasu kulturowego owiec na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo. Wypas kulturowy owiec zapobiega procesowi zaniku polan reglowych, na których znajdują się siedliska rzadkich roślin. Zachowanie gospodarki pasterskiej w górach jest też ważne ze względu na wielowiekowe tradycje lokalnej ludności – dodaje wicemarszałek.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach konkursu polegają na przeprowadzeniu wypasu owiec ras: Polska Owca Górska, Cakiel podhalański, odmiana barwna Polskiej Owcy Górskiej lub mieszańców tych ras, na wskazanych w Regulaminie Konkursu obszarach wypasowych, przez cały okres wypasu, przy zachowaniu określonej obsady owiec (5-10 sztuk owiec na 1 ha powierzchni wypasowej) oraz zaangażowaniu minimum 1 bacy do obsługi każdego obszaru wypasowego.

Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu w 2022 roku środki finansowe w wysokości 2 mln zł.

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań zaplanowanych do realizacji na 2022 r., których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 24 kwietnia 2022 r., a kończyć nie później niż 31 października 2022 r.

Uprawnione organizacje pozarządowe mogą składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego do dnia 25 lutego 2022 r. Szczegóły dotyczące składania ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Kompozycja mapowa Obszary wypasowe znajduje się w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

źródło: UM WM

2 mln zł na ochronę różnorodności biologicznej. Z dopłat będą mogli skorzystać bacowie

os 12.02.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również