Kamery live
prognoza pogody

Łącznik Niwa-Grel: “Nadaliśmy sprawie najwyższy priorytet”

8 lutego 2019 06:42

Z końcem stycznia, wojewoda małopolski uchylił w całości decyzję ZRiD dotyczącą budowy 1,3 km łącznika Niwa-Grel, przekazując ją powiatowi do ponownego rozpatrzenia. Sprawa na pół roku trafiła do służb wojewody z powodu dwóch odwołań mieszkańców. Decyzja została jednak uchylona, a nie zreformowana, gdyż starostwo nie dopełniło wymaganej formalności publikacji obwieszczenia w prasie lokalnej. Rozmawiałem już z pracownikiem, który prowadzi tę sprawę, nadaliśmy sprawie najwyższy priorytet aby niezwłocznie uzupełnić brakujące obwieszczenie i na nowo wydać tę decyzję. Za tę trudność przepraszam.  Niestety, jest to nasze zaniedbanie – mówił podczas Sesji radny Bartłomiej Garbacz, który w starostwie pełni funkcję sekretarza powiatu nowotarskiego. Sprawa jest o tyle istotna, że miasto ma gwarancję 3 mln zł dofinansowania do tej inwestycji.

Łącznik Niwa-Grel:

Sprawa łącznika wywołana została podczas Sesji Rady Miasta poprzez interpelację radnych Grzegorza Luberdy i Danuty Szokalskiej-Stefaniak. 

-Zwracamy się do pana burmistrza o wystosowanie pisma do starostwa, żeby tą sprawą zajęli się priorytetowo i dopilnowali wszystkich niezbędnych formalności, abyśmy mogli otrzymać pozwolenie na budowę, na które miasto otrzymało już dofinansowanie w kwocie 3 mln złotych i jest zapisane w budżecie na 2019 rok. Uczyńmy wszystko, co możliwe, aby miasto nie utraciło pozyskanego dofinansowania i zrealizowało to zadanie w tym roku – czytamy w interpelacji złożonej 4 lutego 2019.

Droga łącząca rozległy obszar osiedla Niwa z ul. Grel to inwestycja, której mieszkańcy północnej części miasta oczekują od lat. 

-Jest to bardzo ważna inwestycja dla naszego osiedla i realizowana jest na podstawie projektu uchwały mieszkańców z 2014 roku, pod którym podpisało się ponad 650 osób w ciągu 5 dni -przypominają radni w interpelacji – Inwestycja jest bardzo oczekiwana, nie tylko ze względów poprawy bezpieczeństwa i lepszego skomunikowania tej części miasta, ale również jest połączona z realizacją sieci gazociągowej do podłączenia SP nr 4 a następnie całego osiedla. Sieć gazociągowa jest na os. Niwa w trakcie uzgodnień przebiegu z mieszkańcami i jest powiązana ze wspólną realizacją kanalizacji sanitarnej, na którą MZWiK ma już gotową dokumentację.

Duże szanse dla łącznika Niwa – Grel

Miasto otrzymało decyzję ZRiD czyli pozwolenie na budowę w trybie specustawy już 6 czerwca 2018 roku. Z powodu odwołania dwóch osób – z których jedna później się z tego wycofała – z mocy przepisów trafiło do wojewody, gdzie było procedowane od 6 sierpnia 2018 roku aż do 31 stycznia br. Samo odwołanie mieszkańców zostało przez wojewodę oddalone, jednak z uwagi na niedopełnienie istotnej procedury, nie było możliwe zreformowanie decyzji, czy wskazanie uchybień, a jedynie przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, czyli starostwu. 

-Generalnie decyzja została w całości uchylona przez wojewodę, ponieważ nie została dopełniona procedura w postępowaniu administracyjnym- tłumaczył okoliczności pojawienia się proceduralnych trudności radny Bartłomiej Garbacz, który w starostwie pełni funkcję sekretarza powiatu nowotarskiego – Tzn. w toku takiego postępowania jest obwieszczenie, publikowane m.in. w prasie lokalnej, na stronach internetowych, w biuletynie informacji publicznej, na tablicach ogłoszeniowych. W tej jednej sprawie akurat zostało niedopilnowane pojawienie się publikacji w prasie lokalnej i to było powodem uchylenia tej decyzji ZRiD. Rozmawiałem już  z pracownikiem, który prowadzi tę sprawę, nadaliśmy sprawie najwyższy priorytet aby niezwłocznie uzupełnić ten brakujące obwieszczenie i na nowo wydać tę decyzję. Za tę trudność przepraszam.  Niestety, jest to nasze zaniedbanie – przyznał.

-W międzyczasie miasto wystąpiło jeszcze do powiatu o wykonanie rygoru natychmiastowej wykonalności i go uzyskało, ale wojewoda, widząc, że jest poważne uchybienie, najpierw wstrzymał wykonanie rygoru, następnie – w piśmie z 31 stycznia 2019 – uchylił ZRiD w całości. Służby starosty muszą teraz stanąć na wysokości zadania, przeprocedować jeszcze raz tę decyzję i wydać ją od nowa, z uwzględnieniem wszystkich uwag wojewody – wyjaśnia dodatkowo wiceburmistrz Nowego Targu Waldemar Wojtaszek, informując  przy okazji, że dla inwestycji pojawiła  się szansa na zwiększenie dofinansowania – W listopadzie Sejm przyjął ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych, dotychczasowy Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej będzie realizowany w ramach tego funduszu, który daje możliwość dofinansowania nawet do 80% wartości zadania. Generalnie gdzieś jeszcze jest szansa, że nasze dofinansowanie może być jeszcze zwiększone. 

Przypomnijmy, że całkowity koszt budowy drogi Niwa – Grel szacowany jest na ok. 9 milionów zł, z czego 3 mln dofinansowania ma już gwarantowane – złożony przez miasto wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej wojewody małopolskiego w ramach programu Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, otrzymując  najwyższą punktację.  

/os

os 08.02.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Goooral z NT 16:35 09.02.2019

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uchylił zgodę na inwestycję i nakazał, żeby Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ponownie rozpatrzyło wniosek o zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID).W międzyczasie miasto wystąpiło jeszcze do powiatu o wykonanie rygoru natychmiastowej wykonalności i go uzyskało, ale wojewoda, widząc, że jest poważne uchybienie, najpierw wstrzymał wykonanie rygoru, następnie – w piśmie z 31 stycznia 2019 – uchylił ZRiD w całości. Służby starosty muszą teraz stanąć na wysokości zadania, przeprocedować jeszcze raz tę decyzję i wydać ją od nowa, z uwzględnieniem wszystkich uwag wojewody – wyjaśnia dodatkowo wiceburmistrz Nowego Targu Waldemar WojtaszekOby tylko służby starosty jak to Pan Vce- Burmistrz określił ,ja bym powiedział Pracownicy Starostwa zajęli się tym rzetelnie , nie jak poprzednio że Starsotwo wszczęło postępowanie o drogę wcześniej niż miało komplet dokumentów. Chodzi o pozwolenie wodno-prawne od Wody Polskie , Pracownik starostwa zapytany o to stwierdził że on nie wie jak to jest możliwe ale faktycznie nie mają kompletu dokumetów ani pozwoleń.Jeżeli Urząd miasta naciska żeby robić to starosta robi...( Z powiedzenia Pan każe to Ja łaże)Otóż mogę tylko posłużyć DOBRĄ RADĄ Staroście Nowotarskiemu jako dobry Nowotarżanin ( jak to stare góralskie przysłowie mówi dobra rada i od dziada ... ) Jeżeli dostał pstryczka w NOS od WOJEWODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO i dał mu szanse na REKOMPENSATĘ. Aby ją wykorzystał ... Wiadomo na Nowy Targ Patrzy Kraków , na Kraków Warszawa (PIS)...A Warszawa to CBA która już była i jest w Nowym Targu ,w sprawie poniekąd RODZIMEJ i na pewno się temu przygląda...Licho nie śpi Licho Czuwa.Pozdrawiam Goooral z NT

Zobacz również