Kamery live
prognoza pogody

Krajobraz po wprowadzeniu uchwały 

11 marca 2021 12:49
Wyciszenie Włącz dźwięk

Minął miesiąc od wprowadzenia w Nowym Targu tzw. uchwały krajobrazowej. Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu zmieniła się w tym czasie miejska przestrzeń? 

Już od ponad miesiąca, reklamy niezgodne z wymogami uchwały podlegają kontroli urzędników. Póki co, skoncentrowano się przede wszystkim na centrum miasta – strefie, gdzie obowiązuje całkowity zakaz umieszczania reklam. 

-Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt kontroli. Każdy właściciel nieruchomości, na której stwierdzono reklamę, której nie powinno tam być, dostał na razie taką miękką informację, że coś jest nie tak. Jest bardzo dużo telefonów, maili w tym temacie. Na razie oddźwięk jest dość pozytywny, widzimy na mieście, że tych reklam coraz więcej znika – stwierdza Wojciech Watycha, naczelnik Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ. 

-Zauważamy, że poznikały banery z wielu ogrodzeń, część billboardów, które były niewykorzystywane od wielu lat i “straszyły”, zostały usunięte. Efekty są, myślę, że mieszkańcy też zauważają, że w wielu miejscach nieco się przejaśniło i widać inny krajobraz – mówi burmistrz Nowego Targu, Grzegorz Watycha – Były też głosy: “po co to robimy, dlaczego usuwamy te reklamy?”, ale myślę, że ostatecznie większość mieszkańców pozytywnie odbiera to działanie i że docenimy z perspektywy czasu, że jednak ten krajobraz ulegnie prześwietleniu i dostrzeżemy te walory krajobrazowe, które do tej pory zasłaniały reklamy. 

Kontrole w terenie przeprowadzane są raz w tygodniu przez dwóch urzędników Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami. Podstawą do wysłania upomnienia, a następnie – wszczęcia postępowania administracyjnego jest dokumentacja fotograficzna. 

-My nie jesteśmy w stanie dotrzeć jednocześnie do wszystkich, dlatego sukcesywnie wysyłane są wezwania, upomnienia. Wśród najbardziej opornych, najbardziej rażących przykładów reklam niezgodnych z zapisami, będziemy musieli wszcząć  postępowanie administracyjne i egzekwować zapisy tej uchwały, nakładając po prostu wysokie kary. Tymi sankcjami finansowymi będziemy przymuszać właścicieli do usunięcia tablic reklamowych. Niestety do tej pory na wezwania i apele, przekazywane również za pośrednictwem mediów, nie wszyscy zareagowali  odpowiednio – mówi burmistrz miasta. 

Wysokość kary uzależniona jest od wielkości reklamy i wynosi 40-krotną wartość  dziennej stawki opłaty reklamowej. Opłata ta składa się z części stałej w wysokości 2 zł oraz części zmiennej wynoszącej 10 groszy od metra kwadratowego powierzchni reklamy. W przypadku dużych powierzchni reklam, wysokość kary może przekroczyć 200 zł/dobę. 

Pierwsze postępowania administracyjne wobec właścicieli reklam umieszczonych w centrum miasta, którzy nie zareagowali na urzędowe upomnienia, mają zostać wszczęte jeszcze w tym tygodniu. Dotyczy to m.in. ogromnego, kontrowersyjnego billboardu na ul. Szaflarskiej. W przypadku nieuiszczenia nałożonej przez magistrat kary, będzie ona ściągana już w drodze egzekucji komorniczej.

Wraz z nastaniem lepszej aury, kontrole obejmą także tereny wzdłuż zakopianki, czyli drugą strefę krajobrazową, gdzie obowiązuje zakaz umieszczania reklam w odległości 50 metrów od jezdni w przypadku terenu zabudowanego i 200 metrów – w przypadku terenu niezabudowanego. 

– Czekamy na trochę lepszą pogodę. Jeżeli śnieg zniknie, te kontrole wzdłuż zakopianki, zgodnie z obietnicą również się rozpoczną. Zgodnie z tymi reakcjami, które do nas wpływają, właściciele reklam, które tam funkcjonują, będą te reklamy ściągać – mówi naczelnik Wojciech Watycha. 

Przypomnijmy, że Miasto Nowy Targ jest pierwszą podhalańską gminą leżącą wzdłuż zakopianki, która rozpoczęła walkę o uwolnienie krajobrazu od szpecących reklam i billboardów. Wśród górskich gmin z naszego regionu podobną uchwałę wprowadziło na razie jedynie Kościelisko. Zmiany w tym zakresie przygotowuje też Zakopane. 

W Nowym Targu – reklamowa rewolucja

Centrum Nowego Targu przed wprowadzeniem uchwały reklamowej

os 11.03.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również