Kamery live
prognoza pogody

Konsultacje społeczne projektu

16 lutego 2024 09:26

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

  1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.26.2024 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 lutego 2024 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 zapraszam mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

  1. Termin konsultacji:

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 16 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

  1. Forma konsultacji:

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 jest publikowany na stronach internetowych Urzędu Miasta Nowy Targ oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu, a także wyłożony w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu ul. Kościuszki 8.

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji. Dodatkowo formularz w wersji papierowej udostępnia się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu ul. Kościuszki 8.

Uzupełniony formularz należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected], za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu przy ul. Kościuszki 8.

  1. Stanowisko merytoryczne:

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu – Agnieszka Zmarzlińska, tel. 18 266 25 93.

 

ag 16.02.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również