Kamery live
prognoza pogody

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego 2034+

14 czerwca 2024 14:32

Gmina Miasto Nowy Targ wraz z Podhalańskim Obszarem Funkcjonalnym, który obejmuje 13 samorządów z terenu Podhala: Miasto Nowy Targ, Miasto Zakopane, Gminę Biały Dunajec, Gminę Bukowina Tatrzańska, Gminę Kościelisko, Gminę Poronin, Gminę Czarny Dunajec, Gminę Łapsze Niżne, Gminę Nowy Targ, Gminę Rabka-Zdrój, Gminę Szaflary oraz Powiat Nowotarski i Powiat Tatrzański, decyzją Ministra Infrastruktury, jako jeden z 3 beneficjentów w Polsce została wybrana do bezpłatnego wykonania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach projektu pn.: Wsparcie dla polskich miast/obszarów miejskich/obszarów metropolitarnych w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego 2034+

Jest to strategiczny plan stworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia oraz uatrakcyjnienia transportu zbiorowego, jako środka lokomocji. Celem działań jest uporządkowanie kwestii związanych ze zrównoważoną mobilnością na terenie gmin Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przygotowanie dokumentu spełniającego założenia procesu planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP), jak i stanowiącego dokument wskazujący cele, priorytety oraz kierunki działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarze zrównoważonej mobilności.

Ponadto przedmiotowy dokument jest niezbędny do składania wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej UE – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na zadania transportowe.

Bardzo ważnym elementem planu jest wcześniejsze przygotowanie raportu diagnostycznego, którego celem jest rozpoznanie kierunków i sposobów codziennych przemieszczeń mieszkańców miejscowości wchodzących w skład Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego, poznanie postaw i preferencji mieszkańców i turystów w zakresie mobilności, a także identyfikacja wyzwań oraz możliwości działań w tej sferze. Jednym ze sposobów pozyskania takich informacji jest badanie ankietowe jak najszerszej grupy mieszkańców, reprezentujących wszystkie miejscowości obszaru oraz turystów odwiedzających ten region.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety preferencji komunikacyjnych. Jedna z ankiet przeznaczona jest dla mieszkańców Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast druga z nich skierowana jest do turystów:

Ankieta dla mieszkańców: https://forms.gle/7Vv5mi1oXzZH6qR56

Ankieta dla turystów: https://forms.gle/hU8bcZW6JnM4yV6A7 

Im więcej z Państwa weźmie udział w badaniu, tym lepszy będzie dokument, na bazie którego realizowane będą m.in. działania inwestycyjne. Ankieta jest anonimowa.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

W razie problemów lub wątpliwości proszę o kontakt z Wykonawcą Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej odpowiedzialnym za badanie ankietowe: Dr Łukasz Fiedeń, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; mail: [email protected]; lub Koordynatorem gminnym (Gmina Miasto Nowy Targ) odpowiedzialnym za przygotowanie przedmiotowego dokumentu: Kinga Padło, mail: [email protected]; tel. 18 26 112 89.

/źródło: Referat ds. Drogownictwa i Transportu Urząd Miasta Nowy Targ/

Piotr Starmach 14.06.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również