Kamery live
prognoza pogody

Konsultacje społeczne projektu

16 lutego 2024 14:30

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

Konsultacje społeczne projektu
 1. Przedmiot konsultacji:

  Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.26.2024 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 lutego 2024 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 zapraszam mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

 2. Termin konsultacji:

  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 16 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

 3. Forma konsultacji:

  Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 jest publikowany na stronach internetowych Urzędu Miasta Nowy Targ oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu, a także wyłożony w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu ul. Kościuszki 8.

   

  Uwagi i wnioski należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji. Dodatkowo formularz w wersji papierowej udostępnia się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu ul. Kościuszki 8.

  Uzupełniony formularz należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected], za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu przy ul. Kościuszki 8.

 4. Stanowisko merytoryczne:

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu – Agnieszka Zmarzlińska, tel. 18 266 25 93.

redakcja 16.02.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również