Kamery live
prognoza pogody

Komunikat dotyczący umieszczania reklam wyborczych

26 lutego 2024 12:44

W związku z trwającą kampanią wyborczą przed mającymi się odbyć 7 kwietnia 2024 r. Wyborami Samorządowymi, Urząd Miasta Nowy Targ informuje, że na terenie Miasta Nowy Targ zasady sytuowania reklam wyborczych reguluje uchwała Nr XVI/166/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ (uchwała reklamowa z późn. zm.)

Komunikat dotyczący umieszczania reklam wyborczych

Zgodnie z ustaleniami tej uchwały:

 • na terenie miasta dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wyborczych, o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, zawierających treści promujące kandydatów w wyborach powszechnych wyłącznie na czas trwania kampanii wyborczej, wyborów i do 30 dni po ich zakończeniu.
 • wyborcze tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, nie mogą być lokalizowane m.in.:
  • nad drogami publicznymi i placami,
  • na mostach, wiaduktach, przepustach i kładkach,
  • na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej, w szczególności takich jak: latarnie, słupy linii sieci uzbrojenia terenu, stacje transformatorowe, itp.
  • na dachach budynków,
  • w sposób przesłaniający widoczność oznakowania drogowego
  • w pasie dzielącym jezdnie,
  • na barierkach oddzielających jezdnie lub przystanki,
  • na drzewach i w szpalerach drzew,

Tablice, banery, plakaty i inne urządzenia reklamowe wyborcze mogą być sytuowane z uwzględnieniem ww. zakazów m. innymi na ścianach budynków, w witrynach okiennych, w formie wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych, na istniejących tablicach i urządzeniach reklamowych oraz na ogrodzeniach czy balustradach.

Treść uchwały reklamowej dostępna jest na stronie internetowej www.nowytarg.pl. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu nr 18 26 11 269, mail: [email protected]

 

/źródło: Urząd Miasta Nowy Targ/ 

Andrzej Lach 26.02.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również