Kamery live
prognoza pogody

“Jeszcze na etapie projektu mamy szansę zminimalizować negatywny wpływ budowy południowej obwodnicy na pobliskie tereny”

11 września 2020 14:42

Prawdopodobnie w najbliższych dniach GDDKiA wybierze wykonawcę dokumentacji projektowej dla południowej obwodnicy Nowego Targu. Wiadomo, że w przetargu wpłynęły trzy oferty i są aktualnie sprawdzane przez komisję przetargową. Tymczasem na biurko burmistrza dotarła interpelacja radnego Szymona Fatli, w której zachęca on do wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie, co pozwoliłoby mieć wpływ na ostateczny kształt rządowej inwestycji, planowanej na atrakcyjnych terenach rekreacyjnych, w sąsiedztwie największych osiedli mieszkaniowych.

Pięciokilometrowy odcinek obwodnicy ma zostać zrealizowany w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, na który w skali całego kraju przeznaczonych zostało aż 28 miliardów złotych. Budowa tej drogi – wstępnie planowanej jako dwupasmowa – pozwoli na wyprowadzenie, z ominięciem miasta, ruchu dalekobieżnego, często turystycznego, z nowej zakopianki (planowany węzeł Nowy Targ – Południe za Castoramą) bezpośrednio na drogę krajową nr 49 biegnącą w stronę Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją. 

Inwestycja zapobiegnie tworzeniu się zatorów w centrum miasta, ale też wpłynie znacząco na krajobraz osiedli mieszkaniowych w jego południowej części, jak i uwielbianych przez mieszkańców terenów rekreacyjnych wzdłuż Białego Dunajca, które będzie musiała przeciąć. Jej przebieg planowany jest tuż nad kładką pieszo-rowerową, w bliskim sąsiedztwie nowych budynków mieszkalnych przy Polanie Szaflarskiej. 

“Jeszcze na etapie projektu mamy szansę zminimalizować negatywny wpływ budowy południowej obwodnicy na pobliskie tereny”

Właśnie troska o te tereny, jak i bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców sąsiadujących z projektowaną inwestycją osiedli, skłoniła radnego Szymona Fatlę do złożenia interpelacji. 

-Ta interpelacja to taka moja prośba, zaproszenie do dyskusji i prosiłbym tutaj i władze miasta i całą Radę, wszystkich kolegów i koleżanki o pochylenie się nad tym tematem, byśmy zanim jeszcze ta inwestycja zostanie wybudowana i zaprojektowana, poświęcili temu troskę i uwagę – mówił podczas sesji radny Szymon Fatla. 

W treści interpelacji, radny pyta burmistrza o to, jak miasto zamierza wpłynąć na GDDKiA, by projektowana droga nie odcięła mieszkańców od terenów rekreacyjnych i zapewnione zostało bezpieczne przejście oraz czy miasto ma w planach podjęcie kroków mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wizualnej projektowanej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz komfortu z uwagi na zanieczyszczenie hałasem.

Zastanawia się też, czy GDDKiA przeprowadziła analizy i prognozy ruchu na projektowanej obwodnicy i czy – biorąc pod uwagę ewentualne prognozy natężenia ruchu – projektowana droga musi być wykonana w przekroju dwupasmowym, prosząc o zdobycie odpowiednich informacji od wykonawcy. 

-Powyższe pytania kieruję ze względu na troskę o dalsze istnienie pięknych terenów rekreacyjnych na brzegach Białego Dunajca (wraz z ciągle rozwijaną Nowotarską Strefą Relaksu), jak i bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców sąsiadujących z projektowaną inwestycją osiedli (Polana Szaflarska, ul. Sikorskiego, ul. Podtatrzańska). Proszę potraktować moją interpelację jako zachętę do wypracowania wspólnego stanowiska dot. przedmiotowej inwestycji – Mieszkańców, Rady Miasta, jak i Burmistrza, o które łatwiej będzie zabiegać w GDDKiA. Jeszcze na etapie projektu mamy szansę zminimalizować negatywny wpływ budowy południowej obwodnicy na pobliskie tereny.

Południowa obwodnica Nowego Targu coraz bliżej

Obwodnica Nowego Targu w rządowym programie 100 obwodnic

 

os 11.09.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Pl 17:29 11.09.2020

Puścić tunelem

Zobacz również