Kamery live
prognoza pogody

Bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Ludźmierskiej z linią kolejową – miasto dorzuca się do dokumentacji

5 lutego 2021 17:18

Jedna z uchwał przygotowanych na najbliższą Sesję Rady Miasta dotyczy dotacji dla województwa małopolskiego na opracowanie wielowariantowej koncepcji skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową. To jedna z najbardziej obciążonych ulic nie tylko w skali samego miasta, ale i regionu – średni dobowy ruch roczny wynosi ponad 20,5 tysiąca pojazdów. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 455 tys. zł, z czego 314 tys. zł to dofinansowanie unijne. Pozostała kwota została podzielona między samorządy wojewódzki i miejski. W kosztach nie partycypuje powiat nowotarski. 

Bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Ludźmierskiej z linią kolejową - miasto dorzuca się do dokumentacji

fot. arch. nowytarg24.tv

Realizacja zadania to duży krok w kierunku urealnienia rozwiązania problemu ulicy Ludźmierskiej. Obejmuje przede wszystkim opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowana wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno- użytkowego, jednak uwzględnia także opcję opracowania projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji ZRiD. 

Na wykonanie dokumentacji miasto udziela pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 70 tys. zł, tyle samo wyłoży na dokumentację samorząd wojewódzki, reszta sfinansowana zostanie ze środków unijnych. Kwota dotacji mogłaby być o połowę niższa, gdyby w kosztach opracowania dokumentacji partycypował powiat nowotarski. Zgodnie z wstępną propozycją ZDW, koszt miał być podzielony właśnie między te trzy samorządy – połowę miał pokryć samorząd wojewódzki, a powiat i miasto miały partycypować w jednej czwartej. Brak zaangażowania ze strony powiatu nie uszedł uwadze miejskich radnych – podczas Komisji Rozwoju zauważono, że wsparcie zadania przez więcej, niż jeden samorząd lokalny pomogłoby dodatkowo w doprowadzeniu inwestycji do etapu realizacji. 

Sama decyzja o wsparciu tej dokumentacji przez miasto nie powinna budzić żadnych dyskusji i wątpliwości. Będąca w zarządzie dróg wojewódzkich ulica Ludźmierska to jedna z najbardziej obciążonych dróg w regionie, w dodatku kolidująca z linią kolejową. Jest jedną z ważniejszych arterii miasta – to w jej rejonie koncentruje się działalność usługowo-produkcyjna, szkoły, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Bezpośrednio z ul. Ludźmierską skomunikowana będzie nowa zakopianka (przez węzeł Nowy Targ Zachód), a modernizacja linii kolejowej Chabówka – Zakopane oraz plany dalszego rozwoju Podhalańskiej Kolei Regionalnej spowodują w przyszłości wzmożony ruch kolejowy.  

W ramach partycypacji w kosztach przedsięwzięcia, miasto opracowało wcześniej wstępną koncepcję zachodniej obwodnicy Nowego Targu, która została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Włączenie projektowanej obwodnicy do ul. Ludźmierskiej zostało ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 33 “Zajezdnia”. 

Ludźmierska bezkolizyjna – Zarząd Dróg Wojewódzkich wychodzi z inicjatywą koncepcji i partycypacji

Plan Nowy Targ Zajezdnia – z obwodnicą ul. Ludźmierskiej

os 05.02.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również